Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2013

Människor hänvisas ta ambulans till akuten i onödan

Sjukvårdspersonal som är rädd att bli uthängd i medierna hänvisar för säkerhets skull lindrigt sjuka människor att ta ambulans till akuten. Köerna växer. Och när det är verklig kris kan det hända att det inte finns någon ledig ambulans.

– I ambulanserna finns en hel del patienter som kunde åkt taxi eller sjuktransport istället, medan den som är riktigt allvarligt sjuk och hade behövt hjälp inom ett par minuter kanske får vänta i 40 minuter, säger Eric Carlström, docent i offentlig förvaltning och forskare på Högskolan Väst i Trollhättan.

Han är i botten ambulanssjuksköterska och kör fortfarande ambulans en gång i månaden parallellt med sin forskning. I sin nya bok Förändringsarbete i hälso- och sjukvård analyserar han svensk akutsjukvård. I hans källmaterial ingår diskussionsinlägg på Internet. Bland annat handlar det om Sjukvårdsupplysningen. Här är några av rösterna:

”Man blir irriterad när man blir hänvisad av sjukvårdsupplysningen att åka in akut för att sedan spendera sex timmars potentiell nattsömn med att glo in i nåt akvarium”
”De är rädda för att bli anmälda och komma i tidningen.”
”Jag blev orolig. Hon sa att vi skulle ta ambulans. Men det visade sig vara ingenting. Vi blev hemskickade frampå natten. Det blev mycket ståhej för ingenting.”

Idén med Sjukvårdsupplysningen är att den ska ge effektiva egenvårdsråd, lugna och hänvisa rätt. Men många av debattörerna menar att den har motsatt effekt. Operatörerna tenderar att hänvisa patienter till akuten mer för sin egen trygghet än för patienternas. Effekten blir att sjukvårdsresurserna ansträngs.

– Ambulansutryckningarna har ökat med nästan 10 procent de tre senaste åren. Jag tror det handlar om ett överutnyttjande av resurserna, säger Eric Carlström.

Han menar att istället för att ta till allt man har för säkerhets skull borde man sträva efter de optimala lösningarna för patienterna. Inte för mycket vård och inte för lite, utan rätt vård. Och sjukvårdspersonalen måste våga förlita sig på sin erfarenhet och sitt sunda förnuft. Som det nu är lutar man sig för mycket mot standardiserade bedömningsmallar för att ha ryggen fri, anser Eric Carlström. Det kan slå fel åt båda hållen. Ibland sätter man in för stora resurser, men man kan också missa allvarliga fall.

Eric Carlström efterlyser också tillgängligare primärvård med drop in på kvällar och helger. Det skulle avleda en stor del av de mindre allvarliga fallen från akutmottagningarna.

Eric Carlströms bok Förändringsarbete i hälso- och sjukvård kommer ut på Studentlitteratur i mitten av mars.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera