Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2013

Vanligaste metoderna inte alltid bäst vid studier av arbetshälsa

Mahmoud Rezagholi, doktorand vid Högskolan i Gävle, har i sin forskning undersökt metoder att mer kostnadseffektivt samla in och bearbeta data om arbetsbelastning.

För att man på en arbetsplats ska kunna förstå samband mellan arbete och hälsa och förändringar i arbetsmiljön, är det viktigt att ha  mätmetoder som ger så mycket information som möjligt för en rimlig kostnad.

Kostnadseffektiv mätning
Mahmoud Rezagholi forskar på området kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning. I sin forskning har han vidareutvecklat befintliga teorier och metoder för ekonomiska utvärderingar av olika sätt att samla in data.

Han har bland annat sett att den mest arbetsbesparande metoden vid videobaserade bedömningar också är den mest kostnadseffektiva, trots att den ger lite sämre statistiska resultat. Den metod som vanligtvis anses vara bäst är alltså inte nödvändigtvis den smartaste att använda ur ett kostnadsperspektiv.

– Denna avhandling tar på ett systematiskt sätt fram procedurer för kostnadseffektiv resursanvändning när man skattar arbetsbelastningar. Procedurerna kan även tillämpas för att skatta övriga exponeringsvariabler, säger Mahmoud Rezagholi.

Studierna i avhandlingen “Cost-efficient designs for assessing work-related biomechanical exposures” innehåller svar till viktiga forskningsfrågor som först och främst är av tydligt praktiskt intresse inom yrkesmedicin.

Optimera datainsamlingar vid observation
Mahmoud Rezagholi har också utvecklat en metod för att optimera datainsamlingar vid observationsstudier, så att man innan en studie genomförs kan bestämma den billigaste mästrategin för en viss prestanda – eller ge den bästa möjliga prestandan inom en given budget.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera