Artikel från Göteborgs universitet
30 januari 2013

Hjälper andra växter att överleva

Alpina kuddväxter bidrar till att andra växter i karga bergsmiljöer kan klara sig. Det visar ny forskning där forskare från Göteborgs universitet deltar och där resultaten nu publiceras i den ansedda ekologiska tidskriften Ecology Letters.

Kuddväxter är en växttyp som bland annat finns i arktiska miljöer och som utmärks av sin runda egenartade kuddlika växtform.

En ny studie visar på det starka samspelet mellan kuddväxter och övriga växter i de kargaste bergsmiljöerna.

– Kuddväxterna skapar fler möjliga livsmiljöer för andra arter och är därmed viktiga nyckelarter som skapar grundförutsättningen för en högre biologisk mångfald i de mest extrema alpina miljöerna, säger Robert Björk, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Skapar skyddande miljöer
Studierna visar att kuddväxterna skapar skyddande miljöer i de mest ogästvänliga platserna för växter på jorden för de arter som är mindre stresstoleranta.

– Vi visar att kuddväxterna motverkar minskningen i den genetiska mångfalden ju kargare miljön blir. Detta samband skulle förblivit oupptäckt om vi inte lyckats urskilja samspelet mellan växterna, säger forskaren och ekologen Robert Björk.

Undersökningars på fem kontinenter
Forskarna har undersökt 77 alpina växtsamhällen på fem kontinenter. Den kuddlika växtformen har utvecklats mer än 50 av varandra oberoende gånger i de högre växternas evolutionära historia och förekommer idag i alla större alpina, subantarktiska och arktiska regioner runt om i världen.

– Om man jämför släktskapet mellan arterna i den undersökta globala artpoolen så skapar kuddväxterna även mer genetiskt unika växtsamhällen ju kargare miljöerna blir, i förhållande till de växtsamhällen som finns i den angränsande öppna marken, säger Robert Björk.

Forskningen har delfinansierats genom ”Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC)”, ett strategiskt forskningsområde initierat av regeringen.

Länk till artikeln i Ecology Letters: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12070/abstract

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera