Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2013

Grönt ljus för mobilappar i hemsjukvård

Sjukvårdspersonalens inställning verkar inte vara ett hinder för att införa e-hälsoapplikationer i distansvården av till exempel kroniskt hjärtsjuka. Det visar en studie från KTH.

Trots att e-hälsolösningar länge ansetts ha många fördelar när det kommer till att övervaka och följa upp behandlingen av patienter i hemmiljö har informationstekniken inte införts i bred skala.
Nu visar ett studie att sjukvårdspersonalen rimligtvis inte utgör ett hinder.

I en enkätundersökning från som forskare vid Skolan för teknik och hälsa vid KTH var de flesta positiva till nyttjandet av ny informationsteknik. Mer exakt var studiens syfte att ta reda på sjukvårdspersonalens attityd till och förtroende för informationstekniken.

Av de 139 personer i 17 landsting och regioner som besvarade enkäten var en hög andel positiva till informationstekniken i dag och i framtiden och drygt hälften hade stort förtroende för informationsteknik i sjukvården.

80 procent ansåg att tekniken ökade möjligheterna att leverera en bättre vård.
Den bästa metoden för uppföljning ansågs dock vara hembesök av sjuksköterskor och telefonkontakt.

Forskarna drar slutsatsen att fördröjningen i att införa e-lösningar i hemsjukvården verkar ha andra orsaker än sjukvårdspersonalens attityd.

Studien är ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Sahlgrenska akademin. Undersökningen ingår i forskningsprojektet Care@Distance, som utvecklar ett internetbaserat system för distansvård i hemmet. Enkätundersökningen är publicerad i tidskriften BMC Medical Informatics and Decision Making.

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera