Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2013

Ljudplanerare ska ta helhetsgrepp på städernas akustik

Nu pågår rekryteringen av studenter till en europeisk forskarskola för urban ljudplanering. Tillsammans med europeiska städer, akustikkonsultföretag, arkitektkontor och forskningsinstitut ska Chalmers och andra universitet utbilda 14 ”urban sound planners”, som också har möjlighet att doktorera på ämnet.

För att uppnå en god ljudmiljö utomhus, som förbättrar hälsa och välbefinnande, behövs en helhetssyn inom stadsutveckling. För att kunna jobba med en planeringsprocess för en urban akustisk miljö krävs tvärvetenskaplig kunskap och erfarenhet inom traditionellt skilda ämnen som stadsplanering, trafikplanering, arkitektur, bulleråtgärder och design av ljudlandskap, såväl som kännedom om de politiska processerna.

– Ljudlandskapet bestäms redan vid ritbordet, säger projektsamordnare Wolfgang Kropp vid Teknisk akustik på Chalmers.

Ett framgångsrikt stadsbyggande kräver en helhetssyn och dessutom en god kommunikation mellan expertområdena. Inom akustik finns det flera specialområden som behöver knytas samman genom ett ökat samarbete och en breddad förståelse. Det kan till exempel handla om:
• de senaste beräkningsmodellerna för innergårdar eller andra tysta områden
• planering av ljudlandskap med aspekter av psykologi och beteendevetenskap
• storskalig bullerplanering med hänsyn till trafikplanering
• djupare teoretisk förståelse för bulleråtgärder som handlar om skärmning, absorption, markeffekt, mindre bullriga vägbanor, et cetera.

För ett framgångsrikt projekt krävs också att kunskap och verktyg inom forskningen görs tillgängliga för mer praktiskt användande.

Avdelningen för teknisk akustik på Chalmers ska nu koordinera EU-projektet Sonorus, en forskarskola som är ett så kallat Initial Training Network (ITN) inom EU:s sjunde ramprogram. Avdelningen har tidigare arbetat med det stora nationella projektet Ljudlandskap för bättre hälsa. Teknisk akustik har också stor erfarenhet från ett flertal tidigare EU-projekt som de har koordinerat. Detta ITN-projekt är dock det första som koordineras av Chalmers.

På längre sikt syftar projektet till att ge ett stort antal urbana ljudplanerare som kan vända trenden med försämrade bullermiljöer, och istället förbättra vår hälsa och vårt välbefinnande. Dessutom ska projektet ge en förstärkning av den europeiska kunskapsekonomin.
De som är antagna till forskarskolan kan se fram emot ett stort internationellt utbyte inom EU. De städer som är med i projektet är Berlin, Antwerpen, Brighton/Hove och Rom, där olika fallstudier kommer att genomföras.

Utbyte mellan städer och andra parter sker under projektets gång. Dessutom anordnas flera gemensamma workshops och kurser, bland annat i bullerreglering, ljudutbredning utomhus, numerisk analys av ljudlandskap, virtuell akustik samt kommunikation.
EU betalar ut 3.8 miljoner euro för projektet.

Fakta om projektet Sonorus
Koordinerande partner: Chalmers Tekniska Högskola.
Andra partners: Eindhoven University of Technology, Seconda Università degli Studi di Napoli SUN, The University of Sheffield, Ghent University
Müller-BBM, The Italian National Institute for Environmental Protection and Research, EMPA, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Associerade partners: Planungsbuero Richter-Richard, Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, City of Berlin – Senate Department for Urban Development and the Environment, AG Stadsplanning Antwerpen, Brighton & Hove, The Netherlands Organization for Applied Scientific Research.
www.fp7sonorus.eu.

Om projekt på Avdelningen för teknisk akustik, Institutionen för bygg- och miljöteknik:
http://www.chalmers.se/cee/SV/avdelningar/teknisk-akustik/forskargrupper

Ljudboken, resultat av det tidigare projektet Ljudlandskap för bättre hälsa:
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php

Sjunde ramprogrammet, FP7, People:
http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/EUs-ramprogram/People

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera