Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2013

5,9 miljoner till forskning om asylsökande ungdomars återvändande

Forskare med koppling till polisutbildningen, institutionen för socialt arbete och statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har fått medel av Europeiska återvändandefonden för projektet ”Vad är ett värdigt återvändande?”.

Projektet ska studera hur tjänstemän vid Migrationsverket, poliser, socialsekreterare, gode män och ensamkommande asylsökande ungdomar agerar vid återvändandeprocesser, både sådana där ungdomar återvänder frivilligt och där återvändandet tvingas fram.

Syftet med forskningsprojektet är att nå ökad kunskap om Migrationsverkets, polisens, socialtjänstens och god mans samarbete och samverkan kring ensamkommande ungdomar som har fått utvisningsbeslut. Två perspektiv ska lyftas, det ena är myndigheternas upplevelser, erfarenheter och kunskapsanvändning beträffande återvändararbete och det andra är upplevelser och erfarenheter hos ensamkommande ungdomar med utvisningsbeslut. Projekttiden är 2,5 år.

– Ensamkommande flyktingungdomar är en utsatt grupp och svenska myndigheter måste hantera krav både på att öka antalet verkställda utvisningar och på att dessa skall ske på värdigt sätt. Hur såväl myndigheter som ungdomar upplever detta vet vi inte mycket om. Medlen ger en möjlighet att bidra med systematisk kunskap i angelägna frågor inom ett område där lite forskning hittills bedrivits, säger projektledarna Lars Erik Lauritz, Malin E. Wimelius och Mehdi Ghazinour.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera