Tema

Teknisk manipulering av klimatet fokus för ny forskning

Linköping University Climate Engineering Program (LUCE) är ett nytt forskningsinitiativ som analyserar teknisk manipulering av det globala klimatet. Då världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att stiga, blir förslag att reflektera solljus eller ta upp koldioxid direkt från luften allt vanligare. Det kan handla om simulerade vulkanutbrott, molnbildning och koldioxiddammsugare.

Linköping University Climate Engineering Program (LUCE) är ett nytt forskningsinitiativ som analyserar teknisk manipulering av det globala klimatet. Då världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att stiga trots många år av klimatdebatt, blir förslag på att reflektera solljus eller ta upp av koldioxid direkt från luften allt vanligare. Det kan handla om simulering av artificiella vulkanutbrott, molnbildning och koldioxiddammsugare.

Några tekniker, som havsgödning, kan förverkligas redan inom några få år till relativt låga kostnader, men med potentiellt enorma miljörisker som följd. Andra förutsätter årtionden av forskning, stora kostnader, men mindre risker, till exempel rymdspeglar.

Linköping University Climate Engineering Programme kommer att undersöka politik, forskning och kommunikation kring dessa klimattekniker. Programmet bedrivs vid Centrum för klimatpolitisk forskning, tema Vatten i natur och samhälle och tema Teknik och social förändring. Det inkluderar även forskare från universiteten i Oxford och Nottingham och finansieras av Vetenskapsrådet och Formas med närmare 12 miljoner kronor.

– Vi får en unik möjlighet att studera hur uppfattningar om nya tekniker, som ännu är okända för allmänheten, växer fram, säger docent Victoria Wibeck som leder två av projekten inom programmet.

– De tekniker vi studerar har inom loppet av enbart några få år gått från att anses ha oacceptabelt stora miljörisker eller till och med vara ren science fiction, till att i dagsläget börja övervägas som alternativ för att hantera växthuseffekten,  framhåller doktor Anders Hansson, som leder ett annat av projekten. 

Professor Björn-Ola Linnér, som är en annan av forskarna i programmet, konstaterar att det politiska intresset för frågorna om teknisk manipulering av klimatet växer snabbt i Europa och USA. 

– Kunskapen om teknikerna och deras konsekvenser för samhället är dock fortfarande väldigt liten.

Teknisk manipulering av klimatet fokus för ny forskning

 lästid ~ 1 min