Tema

Syresättningen är lägre i kvinnors muskler

Guilherme Elcadi, doktorand vid Högskolan i Gävle, har i sin forskning utvärderat en metod för att mäta syresättning i muskler. Disputationen äger rum den 24 januari.

Repetitivt arbete och låsta arbetsställningar är riskfaktorer för att utveckla smärta och besvär i nacke, axlar och armar. Forskare, bl.a. inom Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, försöker hitta orsakerna till att dessa besvär uppkommer. En förklaring som forskarna undersöker är om besvären har att göra med  förändringar i syresättning i musklerna.

Guilherme Elcadi har i sin forskning utvärderat metoden NIRS, nära infraröd spektroskopi, som kan användas för att mäta syresättning i arm- och nackmuskler. Han har använt metoden för att titta
på om syresättning i muskler skiljer sig åt mellan kvinnor och män, och mellan friska personer och de som har arbetsrelaterad nacksmärta.

– Mätningarna med NIRS visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller syresättning. Däremot går det inte att se skillnader mellan friska och de personer som lider av arbetsrelaterad nacksmärta, säger Guilherme Elcadi, som också menar att NIRS lämpar sig för fysiologiska mätningar för att se muskelexponering vid kraftansträngningar.

Avhandlingen heter ” Near infrared spectroscopy for assessing oxygenation and hemodynamics in the upper extremities of healthy subjects and patients with work-related muscle pain”.

Syresättningen är lägre i kvinnors muskler

 lästid ~ 1 min