Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2013

Sena slutsatser av tidiga varningar, rapport från EU:s miljöbyrå

Sena slutsatser av tidiga varningar, ”Late lessons from early warnings”. Det är titeln på ett projekt som drivits av europeiska miljöbyrån, EEA, som nu ger ut en rapport. En av medförfattarna är Henrik Kylin, miljökemist och professor vid Tema Vatten, Linköpings universitet. Han medverkar i det kapitel som handlar om DDT.

EEA-projektet belyser hur vi använder oss av den kunskap vi har och hur vi tillämpar försiktighetsprincipen. Den omfattande rapporten publiceras den 23 januari. I en lång rad fallstudier beskrivs hur miljölarm – i några fall falska – har hanterats av samhället. Här finns allt från tobak och bisfenol till växtgifter, GMO och hela ekosystem. I boken förs en diskussion om hur försiktighetsprincipen bör tillämpas och vad det kostar att inte ingripa i tid. Vad kan vi lära av tidigare dyrbara misstag? En tidigare rapport på samma tema publicerades 2001.

DDT är ett av exemplen, som presenteras under rubriken ”Femtio år sedan Tyst vår”. Rachel Carsons bok, som kom 1962, fungerade som en väckarklocka. Ett förbud mot DDT blev snabbt verklighet i stora delar av världen med början i USA. Men fortfarande används DDT i flera utvecklingsländer för att bekämpa malaria. Utifrån den franska filosofen Jean Rostands citat: ”the obligation to endure gives us the right to know”, (ungefär ”tvånget att uthärda ger oss rätten att veta”) diskuteras behovet av tydlig information och välinformerade beslut hos dem som drabbas av miljögifter.

En av författarna till kapitlet är Henrik Kylin.
– Vi belyser bland annat det dilemma som det innebär att ett så farligt miljögift som DDT i många fall fortfarande är det bästa medlet för att bekämpa malaria.
Uppskattningsvis sprids fortfarande mer än 5 000 ton årligen av DDT globalt. Forskarna lyfter också fram det faktum att tio procent av världens fågelarter idag är utrotningshotade. DDT eller inte, faran är långt ifrån över. Vi fortsätter att missa de tidiga varningstecknen, konstaterar de.

Läs här ”Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation”
Och här finns en webb-presentation [
Länk till Henrik Kylins hemsida.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera