Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2013

Forskning underlättar felsökning i elnät

Förnybara energikällor behöver tas tillvara bättre i våra elnät. Forskning inom datavetenskap visar hur man därför bäst bör utveckla och komplettera alla de övervakningssystem som idag är inblandade hela kedjan från energiresurs till slutkonsument. Detta gäller övervakning av såväl aktivt skydd som underhåll.

För att kunna nå EU:s uppsatta energimål kommer våra elnät behöva ta bättre tillvara på tillgången av förnybara energikällor i mycket större utsträckning än vad som är möjligt idag.

Detaljerna kring exakt hur vi bör gå tillväga är fortfarande något suddiga och därför pågår det intensiv forskning världen över för att hitta en lösning. En röd tråd är att snabb och precis koordination mellan alla inblandade aktörer kommer att behövas. Detta medför en kraftig utökning av datorbaserade lösningar, med alla problem som hör därtill.

Forskningsresultaten som Björn Ståhl lägger fram i sin avhandling handlar om hur man bäst bör utveckla och komplettera alla de övervakningssystem som idag är inblandade i såväl aktivt skydd som av underhåll av hela kedjan från energiresurs till slutkonsument. Björns forskning har bedrivits i nära samarbete med såväl industri som akademi med ett flertal parter runtom i Europa genom två EU-finansierade forskningsprojekt.

Bland annat har Björn varit med i uppbyggandet av en experimentmiljö vid INP-universitet i Grenoble som använts vid demonstration av datorstödd självläkning av fel i ett småskaligt elnät, vilket direkt resulterade i data om problem och möjliga sårbarheter i den föreslagna självläkningsprocessen.

Utöver detta har Björn också samarbetat med en specialistgrupp vid SONY Mobile som inriktar sig på att hitta och åtgärda avancerade systemfel där det inte alltid varit möjligt att peka på en klar och tydlig felkälla. Detta samarbete har resulterat i både verktyg och träningsmaterial för utbildning av framtida felsökare.

Björn Ståhl, BTH, försvarar sin avhandling Monitoring Infrastructure, torsdagen den 24 januari.  Disputationen är öppen för allmänheten.Tid: Kl 13:00. Plats: Sal J 1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona. Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera