Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2013

Ny dialysteknik kan motverka undernäring

Med en ny teknik för dialys kan undernäring och hjärt-kärlsjukdomar motverkas hos njursjuka, skriver Dana Mahmood i sin avhandling.

Patienter med svår njursvikt får i regel dialys för att överleva. I samband med den behandlingen förekommer ofta undernäring och sänkt muskelfunktion. Blodfetterna är en viktig energikälla och det viktiga enzymet lipoproteinlipas (LPL) bidrar till att omvandla fettet i maten till fria fettsyror som används som energi i kroppen. Störningar i funktionen hos detta enzym kan ge undernäring och höga blodfetter och därmed öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Tidigare studie har visat att patienter i bloddialys endast har ungefär hälften så bra LPL-funktion som friska personer.

Vid långvarig bloddialys används bland annat heparin som blodförtunnande medel för att motverka blodlevring i dialysfiltren. I avhandlingen visas att också tinzaparin, ett annat blodförtunnande medel, medför att LPL frigörs från blodkärlsväggarna för att snabbt brytas ner i levern. Det leder till rubbad fettomsättning vid varje dialystillfälle, något som anses öka risken för hjärt-kärlskador och annan sjuklighet. I patienternas blod finns dessutom höga halter av vissa ämnen (angiopoietin-liknande) som motverkar LPL-funktionen. Detta kan reduceras genom att använda särskilda, högpermeabla filter vid dialysen. Också patienter i så kallad påsdialys (CAPD, en metod där bukhinnan används som dialysmembran) har en liknande brist på LPL, men de utsätts inte för ytterligare förluster av enzymet i samband med dialysen.

I avhandlingen studeras även en ny blodförtunnande substans (citrat) som kan motverka blodlevring direkt via dialysvätskan. Den har inte samma negativa effekter på LPL som heparin och tinzaparin. Fortsatta långtidsstudier ska visa i vilken grad denna nya teknik kan ge bättre energiomsättning och mindre hjärtkärlskador.

Torsdagen den 24 januari försvarar Dana Mahmood, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Lipoproteinlipasaktiviteten är sänkt hos dialyspatienter. Studier av faktorer med tänkbar inverkan på lipaset (engelsk titel: Lipoprotein lipase activity is reduced in dialysis patients. Studies on possible causal factors).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, Biomedicinhuset, by. 6E, NUS.
Fakultetsopponent är professor emeritus Per Ola Attman, Göteborgs universitet.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-62733

.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera