Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2013

Flytt till världsstad befriar unga kreatörer från hemlandets krav

En alltmer globaliserad värld innebär på en individuell nivå större möjligheter att genom en flytt utomlands komma bort från tvingande normer kring till exempel livsstil och klass. Men samtidigt aktualiserar en sådan tillvaro också gränser.

Avhandlingen är en etnologisk studie om individer födda på 1970- och 80-talet i Japan, som flyttat till New York för att satsa på karriärer inom kreativa sysselsättningar och livsstilar långt från hemlandets konventioner och krav. De har bosatt sig i och omkring stadsdelen Williamsburg i Brooklyn, som sedan slutet av 1990-talet är välkänt för de många unga kreatörer som flyttat dit från olika delar av världen för att jobba med till exempel mode, musik, konst och fotografi.

Doktoranden Lisa Wiklund har undersökt det kreativa sammanhanget i Williamsburg och hur det utgör en möjlighet för de unga människor som sökt sig dit att ta avstånd från konventionella medelklasslivsstilar genom en delvis alternativ syn på såväl konsumtion som arbete.

70- och 80-talisterna från Japan tillhör en för sitt hemland speciell generation, då Japan de senaste åren har genomgått en brytningstid med betydande förändringsprocesser. De har kunnat göra val som inte var tillgängliga för deras föräldrar, något som till stor del har möjliggjorts av globaliserande inslag i vardagslivet.

– De personer jag studerat och intervjuat ger exempel på hur en globalt präglad värld kan ge möjligheter att bryta med nationella normer kring exempelvis en mallad medelklassidentitet, bestämda könsroller eller tabun kring sexualitet. I detta ligger förstås en väldig kraft, säger avhandlingens författare Lisa Wiklund.

Men beslutet att flytta och att välja alternativa vägar när det gäller arbetsliv och familjebildning medför också att en eventuell flytt tillbaka till hemlandet inte är självklar eftersom vissa sammanhang och gemenskaper har valts bort.

– En av avhandlingens viktigaste poänger är att visa hur våra olika erfarenheter, präglade bland annat av nationella omständigheter, inte innebär att vi människor är produkter av våra ”kulturer” utan förmögna att göra även ibland obekväma val.

De unga boende i Williamsburg brukar kallas för hipsters och beskylls ibland av media för att vara lata och onyttiga individualister. En global lågkonjunktur och en förändrad arbetsmarknad är dock också en orsak till att många unga idag inte har möjligt att få fasta anställningar och lönande jobb.

– Japanerna i Williamsburg är ett tydligt exempel på denna globala tendens eftersom kollapsen av Japans bubbelekonomi på nittiotalet hade stora konsekvenser för deras position på arbetsmarknaden. Medelklassens ställning är idag inte lika självklar som tidigare och ekonomiska felval kan få konsekvenser även för individer från relativt ”trygga” bakgrunder, säger Lisa Wiklund.

Studien är baserad på etnografiskt fältarbete utfört i New York och Japan mellan 2008 och 2012. Sammanlagt 16 unga japaner ingick i studien. När den gjordes jobbade de bland annat som fotografer, designers, konstnärer och musiker.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera