Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2013

KOL-patienter riskerar farliga bakterieinfektioner

Att KOL-patienter löper högre risk för luftvägsinfektioner är väl känt. Men de har också en högre risk för andra bakterieinfektioner, som tuberkulos och infektioner med bland annat pneumokocker och stafylokocker som kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd. Det framgår av en doktorsavhandling från Lunds universitet.

Förkortningen KOL står för “kroniskt obstruktiv lungsjukdom” och gör att patienterna får svårt att andas. Men sjukdomen påverkar inte bara lungorna utan även andra organ. Den är också kopplad till en högre risk för sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtsvikt.

– Ändå har det hittills varit mest fokus på luftvägsinfektioner, och infektioner i andra organ har inte studerats så mycket, säger läkaren Malin Inghammar.

I sin avhandling visar hon bland annat att personer i Sverige med en KOL-diagnos hade tre gånger högre risk för aktiv tuberkulos än befolkningen i allmänhet. De löpte också en högre risk för svår pneumokocksjukdom, en typ av infektion som kan ge bland annat hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

I en annan studie har Malin Inghammar tittat på förekomsten av bakterier i blodet hos KOL-patienter respektive kontrollpersoner ur den allmänna befolkningen. Både pneumokocker, kolibakterier och så kallade gula staphylokocker, den bakterie som förknippas med så kallad sjukhussjuka, visade sig vara 2.5 gånger vanligare i blodet hos KOL-patienterna.

Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige, så kopplingen mellan KOL och tuberkulos har ingen större betydelse just här i landet. Den är däremot viktig att känna till i länder som Indien och Kina, där tuberkulos fortfarande är en vanlig sjukdom och där rökningen ökar kraftigt. Och kopplingen mellan KOL och farliga infektionsbakterier kan läkare behöva ta hänsyn till både här och utomlands.

– Nästa steg är att undersöka vad kopplingen beror på. Är det den kortisonbehandling som KOL-patienterna brukar få som gör dem känsliga för infektioner? Eller har infektionskänsligheten att göra med andra faktorer, som den avmagring, muskelsvaghet och blodbrist som också hör till sjukdomen? undrar Malin Inghammar.

Hennes resultat kan så småningom leda till förändringar i behandlingen av KOL. Om nu KOL-patienterna löper en extra stor risk för sjukhusinfektioner, så kanske man bör vara mer försiktig med att lägga in dem på sjukhus, och fundera igenom alla faktorer som skulle kunna innebära en ökad risk för infektioner.

Avhandlingen heter Epidemiological studies of severe infections in COPD och lades fram den 11 januari.

Länk till mer information om avhandlingen
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=12683&postid=3233372

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera