Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2013

Stockholms universitet satsar på Östersjön

Ett nytt Östersjöcentrum har vid årsskiftet inrättats av Stockholms universitet för att stärka och synliggöra lärosätets betydande Östersjöverksamhet. En unik kombination av experter och kommunikatörer kommer i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

Ett nytt Östersjöcentrum har vid årsskiftet inrättats av Stockholms universitet för att stärka och synliggöra lärosätets betydande Östersjöverksamhet. En unik kombination av experter och kommunikatörer kommer i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.
Stockholms universitets Östersjöcentrum inrättades 1 januari 2013, och består av två redan befintliga organisationer: Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) och Baltic Nest Institute (BNI), samt administrering av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM. Totalt kommer verksamheten att omsluta cirka 45 miljoner kronor.

Verksamheten kommer att bygga på tre ben:
·  utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen
·  samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället
·  tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning

– Vid Stockholms universitet finns en lång tradition av marin forskning och utbildning, speciellt med fokus på Östersjön, menar Anders Karlhede, dekanus vid den naturvetenskapliga fakulteten. Vi gör nu en kraftsamling för att stärka, samla och synliggöra den betydande Östersjöverksamhet som finns på lärosätet, och är särskilt måna om det tvärvetenskapliga perspektivet.

Östersjöcentrumets vetenskaplige ledare, Christoph Humborg, berättar att centrumets framgångsrika modelleringsverktyg och miljödatabaser ska vidareutvecklas. De genererar eftertraktade beslutsunderlag, och är ett stort stöd vid internationella förhandlingar mellan Östersjöländerna.

– Vår fältstation och våra forskningsfartyg är fundamentala förutsättningar för framgångsrik marin forskning och övervakning av tillståndet i havet, säger Tina Elfwing, ny föreståndare för Östersjöcentrum. Resultaten från universitetets framstående Östersjöforskning behöver syntetiseras och kommuniceras, och på så sätt göras användbar för såväl beslutsfattare som intresserad allmänhet. Det kommer vi att vara bra på.

Läs mer om Östersjöcentrum: www.smf.su.se/smf/aktuellt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera