Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2013

Rätt åtgärder kan halvera antalet amputationer hos diabetessjuka

Var 30:e sekund tvingas en person någonstans i världen amputera sin fot som en komplikation av diabetes. Men enkla åtgärder som skoinlägg, fotvård och regelbundna kontroller skulle kunna halvera antalet amputationer.

På Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har ortopedtekniska forskare sedan 2008 studerat fotkomplikationer vid diabetes. Fokus har legat på att skydda fötterna mot höga tryck, och därmed minimera risken för sår under fotsulan vilka på sikt kan leda till att foten måste amputeras.

Göteborgsforskarna har nu genomfört en studie med 114 svenska diabetespatienter som hade en förhöjd risk att utveckla sår under fötterna. Studien visar att man med relativt enkla åtgärder som till exempel individuellt utprovade inlägg och skor, fotvård, utbildning samt regelbunden kontroll av fötterna kan förebygga fotsår – och på så sätt minska antalet amputationer med mer än 50 procent.

I studien, som presenteras i februari vid International Conference on Prosthetics & Orthotics i Hyderabad, Indien, ingick personer med en medelålder på 58 år som i genomsnitt varit diabetessjuka i tolv år. Dessa fick under två år prova tre olika typer av inlägg.

Under studiens första tolv månader utvecklade bara 0,9 procent av deltagarna nya fotsår, att jämföra med 3-8 procent som rapporterats från motsvarande diabetesgrupper.

–Våra resultat visar att bra skor och inlägg kan halvera trycket på foten jämfört med om du skulle gå barfota. Slutsatsen efter tolv månader är att alla tre typerna av inlägg effektivt fördelar trycket under fotsulan och därmed minskar risken för sår, säger Ulla Tang.

Studien visar också att trots att 83 procent av diabetespatienterna hade förhårdnader under fötterna, hade bara 67 procent erbjudits fotvård.

– Ett inlägg kostar mellan 850 och 1450 kronor. Att läka en diabetikers fotsår kostar i genomsnitt 70 000 kronor per år, medan en amputation kostar uppåt 1 miljon kronor i samhälls- och sjukvårdskostnader. Att förebygga sår minskar därmed inte bara lidandet för den enskilde, det är en stor besparing för samhället, säger Ulla Tang.

Vid den internationella konferensen i Indien presenteras också ett nytt digitalt verktyg som utvecklats i samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen, och som kan användas för att lätt och säkert gradera fotens risk för sår. Tanken är att verktyget ska användas som en grund för rekommendation av lämpliga inlägg och skor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera