Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2013

Människans utsläpp av koldioxid försurar våra kusthav

Den ökande halten koldioxid i atmosfären är ett hot mot våra kusthav. Västerhavet och Östersjön kommer i framtiden alltmer påverkas av försurningen. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Havens försurning på grund av ökade halter av koldioxid i atmosfären är ett relativt nytt hot mot haven. Nu visar ny forskning att även Västerhavet och Östersjön kommer att drabbas.

– Kusthavens ekosystem är utsatta för många olika hot där övergödning och utfiske är det vi hittills mest studerat. Nu ser vi också att förhöjda halter av koldioxid kommer att öka stressen på de marina ekosystemen, säger Anders Omstedt, forskare vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Sedan tidigare är det känt att koldioxiden visat sig vara ett hot mot koraller i de varma haven och på senare år har forskningen visat att Arktis är ett hotat område för försurning.

Nu visar nya studier inom forskningsprojekt Baltic-C (BONUS) att också kusthaven kommer att påverkas av försurning.

Västerhavet och Östersjöns ekosystem hotade
Tidigare har man trott att Östersjön kanske skulle vara mindre hotat av försurning på grund av att det är övergött och har mycket syrefria bottnar. Men så förhåller det sig inte.

– Den ökade övergödningen leder till att säsongsvariationerna i pH kommer att öka och långsiktigt kommer pH att minska, det vill säga att vattnet kommer att bli surare, säger Anders Omstedt.

Forskarna har utvecklat nya modeller som för första gång tar hänsyn till hur kolsystemet varierar i syrerika och syrefria miljöer och kopplat modeller för kolsystemet på land med Östersjöns kolsystem.

– Genom att studera många olika scenarior visar vi att Östersjön riskerar att bli surare från Kattegatt till Bottenviken och på alla djup, säger Anders Omstedt, forskningsledare för BONUS programmet Baltic-C.

Högre temperaturer och förändrad sötvattentillförsel bidrar
Förutom ökade koldioxidhalter i atmosfären kan också Västerhavet och Östersjön påverkas av högre temperaturer och förändringar i sötvattentillförseln med mer nederbörd i norr och mindre i söder.

– Alla dessa effekter, som i sin tur är relaterade till klimatförändringar orsakade av ökade växthusgaser, verkar mot ett surare hav. Men det är halterna i atmosfären som mest avgör hur sura kusthaven kommer att bli, säger Anders Omstedt.

En reducering av utsläppen av koldioxid till atmosfären och reducering av närsalter till Västerhavet och Östersjön är därför viktiga åtgärder som kräver en tuff framtida förvaltning, anser han.

Länk till artikeln: http://dx.doi.org/10.3402/tellusb.v64i0.19586

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera