Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2013

Sprutmålare och rörläggare högriskyrken för astma

Trots kända risker och rekommendationer om skyddsutrustning drabbas fortfarande ett stort antal människor av astma efter att ha exponerats för kemikalier på arbetsplatsen. Det visar en internationell studie med 13 000 personer som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

Astma är en av de vanligaste vuxensjukdomarna i världen. Fortfarande orsakas många astmafall av att människor exponeras för skadliga ämnen i arbetslivet – detta trots att riskerna med kemikalier sedan länge är kända och att det finns väletablerade rekommendationer för hantering och skyddsutrustning.

En studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har kartlagt astmafallen hos 13 000 slumpmässigt utvalda vuxna i Sverige, Norge, Danmark, Island och Estland under perioden 1980-2000. Studien fann att totalt 429 personer fick astma under studieperioden. Bland kvinnorna kunde sju procent av fallen kopplas till exponering i arbetslivet – bland männen hela 14 procent.

Den totala insjuknandefrekvensen motsvarade enligt studien 1,3 astmafall per 1 000 män, samt 2,4 fall per 1 000 kvinnor.

– För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att påvisa både vilka ämnen i arbetslivet som ökar risken för astma, och vilka yrken som är högriskyrken, säger Linnea Lillienberg, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Bland riskyrkena finns enligt studien:
• sprutmålare, som utsätts för diisocyanater i lacker
• rörläggare, som hanterar limmer och isolerskum
• lokalvårdare, som hanterar rengöringsmedel
• vård och omsorgspersonal, som exponerats för rengöringsmedel och latex i latexhandskar, speciellt om handskarna innehåller puder
• livsmedels- och tobaksindustrin, som exponeras för proteiner från växtriket
• hårfrisörer som hanterar kemikalier i blekmedel och nagelskulptriser som använder snabbverkande lim

–Vissa personer har större benägenhet att drabbas, till exempel får personer med hösnuva oftare astma om de utsätts för proteiner från växter och djur. Men om vi tittar på de som inte hade ökad benägenhet var risken förhöjd hos män som exponeras för epoxi och diisocyanater, som förekommer i till exempel lim, lacker och skumplast. Bland kvinnor utan hösnuva var risken särskilt förhöjd hos de som hanterade rengöringsmedel, säger Linnea Lillienberg.

Studien Occupational Exposure and New-onset Asthma in a Population-based Study in Northern Europe (RHINE) publiceras i The Annals of Occupational Hygiene.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera