Tema

Trafiksäkerhetsprojekt på VTI får pengar från Skyltfonden

Fyra trafiksäkerhetsprojekt på VTI har beviljats bidrag från Skyltfonden, en fond som stödjer projekt inom trafiksäkerhetsområdet där trafikanterna snabbt ska få nytta av forskningen.

Projekten är:
Potensmodellen applicerad på hastigheter hos enskilda fordon, Anna Vadeby

SMADIT:s långsiktiga effekt – ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv, Susanne Gustafsson

Framtagning av riskkurva för alkohol baserat på svenska förhållanden, Åsa Forsman

Simulatorbaserad metod för mätning av individers körförmåga, Jan Andersson

Pengarna i Skyltfonden kommer från den avgift som den som vill ha en personlig registreringsskylt på sitt fordon betalar. En personlig skylt kostar 6 000 kronor varav 5 400 kr avsätts till Skyltfonden.

Fondens medel användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet som snabbt kommer trafikanterna till nytta. Trafikverket delar ut medel ur fonden två gånger per år.

Trafiksäkerhetsprojekt på VTI får pengar från Skyltfonden

 lästid ~ <1 min