Artikel från Stiftelsen för Strategisk Forskning

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2012

Ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv

Ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv kan ge upphov till ny kunskap, nya idéer till produkter och tjänster samt värdefulla personliga nätverk. För att underlätta ett ökat utbyte mellan lärosäte och industri har SSF ett program kallat ”Strategisk mobilitet”.

Vid SSF:s styrelsemöte den 12 december 2012 beviljades följande sökande bidrag inom programmet Strategisk mobilitet. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön för utbytestjänstgöring inom något av Stiftelsens prioriterade områden som är naturvetenskap, teknik och medicin.
Totalt ansökte 36 personer om bidrag, på i genomsnitt knappa miljonen var. De 13 personer, 8 män och 5 kvinnor, som nu får bidrag kommer till största delen från akademin, och vi är särskilt glada att andelen kvinnor är så hög, knappt 40%.
Följande personer beviljades bidrag:


Marta-Lena Antti, Luleå tekniska universitet,
Utveckling av värmebehandlingsprocesser för titanlegeringar, utförs vid Volvo Aero Corporation.

Johan Bergenholtz,Göteborgs universitet,Frisättning av läkemedel från tablettberedningar, utförs vid AstraZeneca R&D in Mölndal.

Elena Dubrova,KTH, Energieffektiv kryptering, uförs vid Ericsson.

Johan Ekh,ABB Corporate Research, Dimensioneringsverktyg för mekaniska hybridfogar, utförs på KTH Lightweight structures.

Ines Ezcurra,KTH,Bioteknologi för en hållbar svensk algindustri,utförs på Simris Alg i Skåne.

Mats Gustafsson,Lunds tekniska högskola,Optimala basstationsantenner, utförs vid Ericsson Research i Göteborg.

Per Gustavsson,Saab-Security and Defense Solutions
Effektivitet av ledningssystem i komplexa och osäkra miljöer, utförs vid Försvarshögskolan.

Martin Hell,Lunds tekniska högskola, Tillförlitliga exekveringsmiljöer och beräkningar, utförs vid Ericsson i Lund.

Jenny Jerrelind, KTH,Hjulexciterade störningar och deras inverkan på förarkomfort, utförs vid Scania.
Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet,
Integrerad marksanering och avfallshantering, utförs vid Ragnsells.

Thomas Magesacher, Lunds tekniska högskola, Smart trådbunden backhaul i gröna småcelliga nätverk, utförs vid Ericsson.

Peter Skoglund, Scania CV,Utmattning av material för motorer-TMF och TMF/HCF samverkan, utförs vid Linköpings universitet.

Di Yuan, Linköpings universitet, Optimering i Storskaliga Heterogena Mobilnät, utförs vid Ericsson Research.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera