Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2012

Forskning underlättar sökandet av nödställda till havs

Fredagen den 21 december försvarar Thomas Sjögren, BTH, sin avhandling i ämnet tillämpad signalbehandling. Han disputerar på avhandlingen ”Synthetic Aperture Radar signal and image processing for moving target indication and side lobe supression.” . Resultaten kan användas att hitta nödställda till havs. Andra tillämpningar är lokalisering av bilar och lastbilar för trafikövervakning.

Thomas Sjögren presenterar i sin avhandling forskning inom signalbehandling för syntetisk aperturradar (SAR). SAR har förmågan att avbilda stora markområden från till exempel rymden med hög upplösning och oberoende av väder och ljusförhållande. Detta ger SAR-sensorer stora fördelar jämfört med vanliga optiska sensorer (kameror).

Givetvis finns även andra fördelar med SAR jämfört med optiska sensorer. En av dessa är att SAR tillåter oss att upptäcka objekt som rör sig och man kan även mäta deras rörelse med hög noggrannhet. Detta även vid extremt låga hastigheter. Som exempel kan nämnas att SAR-sensorer i rymden kan mäta glaciärers rörelse ner till hastigheter under cm/dag. SAR kan även detektera långsamma rörelser och det är inom detta område som Thomas framför allt inriktat sin forskning. Resultatet skulle kunna användas för att till exempel hitta nödställda till havs.

Andra tillämpningar är detektering och lokalisering av bilar och lastbilar för trafikövervakning eller till exempel logistikforskning. SAR-sensorer avbildar hela Sverige kontinuerligt och de kan på så sätt användas för att få statistik över antalet bilar på alla svenska vägar och deras hastighet. Sådana tillämpningar är av intresse för både civila och militära användare.

De nyutvecklade metoderna som presenteras i avhandlingen ger möjligheter att upptäcka rörliga objekt, uppskatta hur det rör sig och att skapa en fokuserad SAR-bild av objektet. Dessutom presenteras en metod för att beräkna noggrannheten i de uppmätta rörelseparametrarna ur en SAR-bild. I en del av avhandlingen presenteras olika fönster för undertryckning av sidlober i SAR-bilder. Genom att undertrycka sidlober så kan mindre objekt framhävas.

Ett av de viktigaste forskningsresultaten Thomas presenterar har uppnåtts med ett unikt svensk utvecklat SAR-system, LORA, utvecklat av FOI. Med hjälp av speciell rumtidsprocessning har Thomas kunnat undertrycka skog och bebyggelse i en SAR-bild och samtidigt framhävt ett rörligt objekt, en lastbil. Innan den speciella processningen syntes lastbilen knappt, medan efter processningen framträder den tydligt, så tydligt att lastbilen är starkaste objektet i bilden. Dessa resultat är unika i världen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera