Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2012

Att vara närstående i vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede med fokus på närståendeperspektivet och upplevelser av skuld och skam är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är sjuksköterskan och vårdvetaren Carina Werkander Harstäde från Gotland som har undersökt dessa upplevelser.

Avhandlingen består av fyra delarbeten. Den första studien är en sekundäranalys av tidigare intervjuer med närstående i vård i livets slutskede. Studie två är en semantisk begreppsanalys av begreppen skuld och skam. I studie tre och fyra har närstående intervjuats om sina upplevelser av vård i livets slutskede med fokus på upplevelser av skuld och skam.

Resultaten visar att situationen att vara närstående i vård i livets slutskede involverar ett åtagande att göra den sista tiden för den döende så bra som möjlig. När, av någon anledning, åtagandet inte kan uppfyllas finns en risk att den närstående upplever skuld och/eller skam. Skulden kan vissa sig som att inte ha gjort nog, att inte ha varit tillsammans med den döende vid viktiga händelser, att inte ha talat tillräckligt med varandra eller att inte ha gjort det rätta. Skammen kan visa sig som känslor av underlägsenhet och maktlöshet, skam å någon annans vägnar och familjekonflikter som blir synliga.

Det är en komplex och krävande situation att vara närstående i vård i livets slutskede. Att känna till att upplevelser av skuld och skam kan uppstå i denna situation kan hjälpa närstående i deras anpassning. Resultaten i avhandlingen kan också bidra med kunskap till vårdvetenskapen som kan hjälpa vårdpersonal och sjuksköterskestudenter i deras studier och arbete.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera