Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Saminnovation bidrar till hållbar utveckling

Torsdagen den 20 december försvarar Anthony Thompson, BTH, sin avhandling i ämnet maskinteknik. Han disputerar på avhandlingen ”Integrating a Strategic Sustainable Development Perspective in Product-Service System Innovation.”.

Det finns en skärningspunkt där samhällets sociala och ekologiska utmaningar sammanfaller med det företagens utmaning att bibehålla lönsamheten i en globaliserad värld. Produkter är en del avdessa utmaningar. Utvecklingen av dessa produkter tillsammans med tjänster är viktiga för att möta dessa utmaningar. Detta handlar till exempel om att definiera vilka dessa produkter och tjänster är, hur de kommer att leverera värde till användarna och affärsmodeller som gör att de kan förverkligas, samt hur dessa kan bidra till en hållbar utveckling av samhället.

Det övergripande målet med Anthonys forskning är att bidra till en hållbar utveckling av samhället genom bättre förståelse för hur ett strategiskt hållbart utvecklingsperspektiv, baserat på backcasting från grundläggande principer för ett hållbart samhälle, kan föras in i och styra produkt- och tjänsteinnovation. Intervjuer med branschfolk, workshops med både tillverkande företag och inom studentprojekt, och industriella fallstudier, tillsammans med en översyn av litteratur och teoretiska överväganden, har gett grunden för detta arbete.

Anthonys avhandling bidrar till att klargöra vilka teoretiska och praktiska möjligheter, och begränsningar, som finns vid produkt- och tjänsteinnovation om man vill uppnå hållbar utveckling. Resultaten tyder på att saminnovation (co-innovation) av produkter och tjänster inom produkt-servicesystem kan bidra till en hållbar utveckling av samhället både genom att stödja minskad material- och energianvändning samt genom att stödja förbättrad livcykelhantering av material.  

INFORMATION & KONTAKT
Disputationen är öppen för allmänheten. 
Dag: Torsdag 20 december
Tid: Kl 09:15 
Plats: J 1650, J-huset, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona 
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.
 
För mer information, kontakta Anthony Thompson på telefon 0455-38 55 31 via  e-post: anthony.thompson@bth.se  Se även www.bth.se [

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera