Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Högskoleverket har utvärderat engelska vid Högskolan i Jönköping

I Högskoleverkets senaste kvalitetsutvärdering som presenteras i dag påpekas brister för engelska på kandidatnivå vid Högskolan i Jönköping.

Högskoleverket (HSV) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på alla examina som ges i landet för ämnet engelska. Högskolan i Jönköping erbjuder utbildning i engelska vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som kan leda till en kandidatexamen. Inom ett av fem utvärderade områden i utbildningen påpekas brister, medan de övriga fyra visar på hög kvalitet.
Högskolan har nu ett år på sig att rätta till bristerna och därefter kan HSV dra tillbaka sitt ifrågasättande. Dagens besked påverkar inte redan antagna studenter i pågående utbildningar.
– Under hösten har HLK nyanställt en universitetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap, och utöver det bedömer vi att det är relativt små åtgärder som krävs för att rätta till de brister som HSV påpekar, säger Stefan Engberg, utbildningschef vid HLK.
– Vi arbetar med ständiga förbättringar inom alla våra utbildningar för att hålla en god kvalitet. När det gäller engelskan har HLK redan vidtagit åtgärder och kommer även att fortsätta utveckla utbildningen vidare, säger Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i Jönköping.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 studenter, cirka 180 anställda och omsätter 178 mkr.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera