Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Bakterier i berggrunden har varit aktiva i miljoner år

Henrik Drake, forskare i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, har för första gången lyckats fastställa att det varit en påtaglig bakteriell aktivitet djupt nere i berggrunden under de senaste miljoner åren. Resultaten, som är viktiga vid planerandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle, redovisas i en artikel i tidskriften Geochimica et Cosmochimica Acta.

Drake har analyserat kristaller av mineralet pyrit som bildats i syrefri miljö i sprickor djupt nere i berggrunden i Laxemar i Oskarshamn. Med hjälp av bland annat detaljerad in situ-teknik, närmare bestämt SIMS – sekundärjonsmasspektrometer, har han studerat dess svavelisotopsammansättning.

– Vad som är mycket speciellt med pyriterna i Laxemar är att de visar en enorm spridning i svavelisotopsammansättningen, faktiskt den största spridningen som någonsin har uppmätts från en och samma plats, berättar Henrik Drake. Det är tydligt bevis för förekomst av sulfatreducerande bakterier.

Hans studie visar också att variationen inom enskilda kristaller var extremt stor, att svavelisotopsammansättningen vanligen blev tyngre i och med att kristallerna växte, samt att bakteriell sulfatreduktion kunde beläggas ner till mer än 900 m djup.

– Resultaten ökar kunskapen om sulfidproduktion under ostörda förhållanden i djupa grundvatten både under dagens förhållanden och över en längre tidsperiod, förklarar Drake. Mikrobiologiska och grundvattenkemiska undersökningar visar på dagens förhållanden och därför blir mina resultat, som visar på förhållanden miljoner år bakåt i tiden, ett bra komplement.

Artikeln hittar du här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera