Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2012

5 miljoner till forskning om tandläkares nackbesvär

Tandläkare löper stor risk att drabbas av ont i nacken. De arbetar i låsta arbetsställningar med böjd nacke och höga precisions- och synkrav. Redan under studietiden börjar besvär i nacken ge sig till känna. Fredrik Hellström, forskare vid Högskolan i Gävle, har fått närmare 5 miljoner kronor för att följa besvärsutvecklingen hos 180 tandläkarstudenter i två forskningsprojekt.

Fredrik Hellström ska följa de 180 tandläkarstudenterna i ett och halvt års tid under utbildningens praktiska moment. Syftet är att undersöka arbetsställningens betydelse för besvär i nacken och om mätning av nackens rörelsefunktioner kan användas som ett sätt att ta reda på hur mycket nackbesvär en person har.
–  Det behövs mer forskning kring samband mellan nackbesvär och sådant arbete som
innebär att man arbetar koncentrerat med armarna över axelhöjd och med nacken böjd, säger Fredrik Hellström.
Den här delen av studien har fått bidrag från AFA Försäkring med 2 400 000 kronor.
Fysiologiska processer. Ett annat forskningsprojekt på samma grupp tandläkarstudenter handlar om att hitta de fysiologiska processer och markörer för dessa, som är viktiga under utvecklingen av besvär i nackmusklerna. Det sker med hjälp av analyser av blod-, vävnads- och mikrodialysprover som tas med olika intervaller under projektets gång.
–  I detta projekt planerar vi följa utvecklingen av nackbesvär över en längre tid, och samtidigt ska vi vid upprepade tillfällen undersöka vad som händer inne i musklerna. Vi kan då på ett bättre sätt förstå vad som händer i muskler under den tid då nackbesvär håller på att utvecklas, säger Fredrik Hellström.
Detta forskningsprojekt har fått bidrag från FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, med 2 450 000 kronor.
Resultaten från den här forskningen kan användas både i framtida forskning och kliniskt i förebyggande arbete och rehabilitering.
Forskningen bedrivs vid Centrum för belastningsskadeforskning inom Akademin för hälsa och arbetsliv.
För mer information, v v kontakta:
Fredrik Hellström, forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning, 026-64 86 60
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera