Artikel från Mistra
17 december 2012

Utlysningar om 50 miljoner till Arktisforskning och miljöidéer

Mistra investerar i ett nytt forskningsprogram om klimatförändringens samhällseffekter i Arktis och nya projekt för miljöidéer i innovativa småföretag. Tillsammans omfattar de båda utlysningarna 50 miljoner kronor.

Uppvärmningen i Arktis går minst dubbelt så snabbt som på global nivå. Att regionen blir allt mer isfri skapar problem men öppnar också möjligheter för de lokala samhällena. Med ett nytt forskningsprogram fortsätter Mistra sin satsning på tvärvetenskaplig forskning som ökar förståelsen för de sociala, ekonomiska och politiska utmaningarna klimatförändringarna för med sig.

Forskning för att påverka utvecklingen
Programmet Mistra Arctic Sustainable Development ska finansiera en forskningsmiljö med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning med 30 miljoner kronor under fyra år. Varför satsar Mistra på en avlägsen region som Arktis?
– Få svenskar tänker nog på Sverige som ett arktiskt land, men vi är ett av åtta länder i Arktiska rådet. Dessutom får den snabba utvecklingen i Arktis miljömässiga effekter även för Sverige. Vill vi vara med och påverka utvecklingen behövs en vetenskaplig grund att stå på, förklarar Lars-Erik Liljelund, Mistras VD.

Det nya programmet bygger delvis vidare på Mistra Arctic Futures som sedan 2011 byggt upp svensk forskningskapacitet om Arktis inom samhällsvetenskap och humaniora. Mistra Arctic Sustainable Development beräknas starta kring årsskiftet 2013/2014.  

Samarbete utvecklar miljöidéer i småföretag
Mistra gör också en utlysning inom det pågående programmet Mistra Innovation. Det stimulerar små och medelstora företag att våga satsa på innovativa idéer med hög risk och stor potential att lösa viktiga miljöproblem. Projekten drivs i samarbete med universitet, högskola och forskningsinstitut.

Totalt kommer 20 miljoner kronor att delas ut till olika projekt. Beslut om vilka som får finansiering planeras att vara klart i juni 2013. Utlysningen är den andra som sker inom programmet och hösten 2011 finansierades sex projekt som tar fram miljöanpassade produkter och tjänster för bland annat industritvätt, nya drivmedel, intelligent ljus för växthusodling och fordonskarosser i fiberförstärkt plast.

KONTAKT OCH INFORMATION
Johan Edman, programansvarig Mistra Arctic Sustainable Development, johan.edman@mistra.org“>johan.edman@mistra.org eller 08-791 10 28 Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra Innovation, chris.welch@mistra.org“>chris.welch@mistra.org eller 08-791 10 26
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org“>malin.lindgren@mistra.org eller 08-791 10 27

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera