Artikel från Malmö universitet
14 december 2012

Ungdomar och sex på nätet

Pernilla Nigård har studerat hur ungdomar använder pornografi och hur de exponerar sig sexuellt på nätet. Hon presenterar sina resultat i en licentiatavhandling som läggs fram på Malmö högskola nästa vecka.

Ungdomar är idag väl medvetna om och ofta kritiska till de köns- och sexualitetsnormer som omger dem. Att använda porr och exponera sig sexuellt på nätet är något av ett dilemma för dem då de balanserar mellan idealet om jämställdhet och de traditionella föreställningarna om kvinnlighet och manlighet.

Pernilla Nigård, doktorand vid Malmö högskola, har studerat hur ungdomar resonerar kring sina erfarenheter av att titta på pornografi och exponera sig sexuellt för andra på nätet. Hon har också studerat hur de upplever att dessa erfarenheter påverkar deras välbefinnande.
– Ungdomar omges av sexualiserande uttryck i vardagen och formar sin identitet genom att prova olika saker, inte minst på det sexuella området, säger Nigård.

Hennes studie visar att användandet av pornografi och att exponera sig sexuellt kan berika ungdomarnas vardag, samtidigt känner många som använder pornografi skam och de som exponerar sig sexuellt är beroende av att få positiva kommentarer för sina bilder.

Studien om pornografianvändande fokuserar på unga mäns erfarenheter.
– Pornografin fyller en annan funktion än sex med en partner för de unga männen. Pornografin är en snabb väg till tillfredsställelse och ställer inga krav. Avsaknaden av intimitet och oberoendet är såväl pornografins styrka som dess svaghet, säger Nigård.
Samtidigt känner många skamkänslor. De unga männen är uppvuxna med ett tydligt jämställdhetsideal som förutsätter att de förhåller sig kritiska till pornografi. De är också påverkade av traditionella föreställningar om att män ska bli sexuellt upphetsade av pornografi.

Dilemmat är snarlikt för de unga kvinnor som exponerar sig sexuellt för andra på nätet. Unga kvinnor förväntas å ena sidan vara sexuellt återhållsamma, å andra sidan ska de vara sexuella på samma villkor som män.
– Kvinnorna går en svår balansgång där gränsen mellan uppskattning och att bli kallad ”hora” är hårfin.

Nigård har tittat på en mängd bilder, som unga kvinnor lagt ut. Variationen är stor, från putande munnar och djupa urringningar till pornografiska bilder.
– Det är oerhört väsentligt för unga människor att synas idag. Tar man av sig kläderna syns man lättare, konstaterar hon.
De unga kvinnorna blir styrkta och känner sig stolta när de får positiva kommentarer för sina bilder. Är kommentarerna däremot nedsättande har de svårt att acceptera dem.
– Exponeringen är oftast en slags genväg till upplevd självständighet för de unga kvinnorna. Den är ett lätt sätt att bli bekräftad och uppmärksammad av män.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera