Artikel från Högskolan i Borås
14 december 2012

Borås och Skövde vill forskningssamarbeta inom fyra områden

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde vill inleda ett samarbete inom fyra forskningsområden. Högskolorna vänder sig nu till Västra Götalandsregionen och ansöker om ekonomiskt stöd för samarbetet.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde beslutade idag att skicka en gemensam ansökan om finansiering av forskning till Västra Götalandsregionen. Anledningen är att de båda högskolorna vill inleda ett strategiskt samarbete inom fyra forskningsområden. Västra Götalandsregionen har tidigare uttryckt ett intresse för att stödja ett forskningssamarbete mellan de båda högskolorna och nu får regionen alltså en formell ansökan.

– Vi har identifierat fyra forskningsområden där vi tillsammans skulle bli nationellt ledande och som också har en internationell potential. Jag ser detta som ett sätt att stärka utbildningen och forskningen i både Borås och Skövde, och som ett steg på vägen för att utvecklas till ett universitet, säger Björn Brorström rektor för Högskolan i Borås.

Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde, hoppas att Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till ansökan om forskningsmedel.

– Inom flera av de aktuella forskningsområdena samarbetar vi redan idag med företag och organisationer i regionen. Om regionen ställer sig positiv till vår ansökan kan vi intensifiera dessa samarbeten. Då stärker vi inte bara högskolorna utan indirekt också våra samarbetspartners i regionen, säger Sigbritt Karlsson.

De fyra forskningsområdena där Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde vill samarbeta är:
– Informations- och kommunikationsteknik
– Design, textil och hållbar utveckling
– Vård och välbefinnande
– Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Bakgrund: Samarbetet mellan Högskolorna i Borås och Skövde
Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde utredde under 2011 och 2012 – var för sig – hur högskolornas verksamhet bör utvecklas och hur framtida utmaningar bör hanteras. I båda utredningarna poängterades möjligheterna med att samarbeta med andra lärosäten och båda fann att högskolorna i Borås och Skövde närmare borde utreda förutsättningar för ett fördjupat samarbete.  Under andra hälften av 2012 har samtalen intensifierats mellan de båda högskolornas ledningar för att identifiera samarbetsområden.

KONTAKT
Annie Andréasson
Telefon: 033-4354022
Mobil: 0708-174122

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera