Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2012

Tandhygienistmottagning i skolan ledde till mindre karies

Ett försök med öppen tandhygienistmottagning inne i skolan med bland annat regelbunden fluorlackning ledde till ökade kunskaper om munhälsa, men också till att färre ungdomar fick hål i tänderna. Det visar ett försök som forskare vid Sahlgrenska akademin genomfört vid två skolor i Uppsala län.

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Sverige har stadigt förbättrats under de senaste 30 åren. Men förändrade levnadsvanor, söta livsmedel och ungdomar som inte följer rekommendationen att borsta med fluortandkräm två gånger per dag gör att mellan 10 och 15 procent av alla barn och ungdomar i Sverige fortfarande har allvarliga problem med karies.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att när tandhygienister får arbeta i skolan ökar ungdomarnas intresse att sköta sina tänder och andelen ungdomar med hål i tänderna minskar.

– Fasta tandhygienistmottagningar inne i skolan lönar sig, eftersom vi ser att förebyggande insatser i skolan kommer alla barn och ungdomar till del på ett naturligt sätt, säger Eva Hedman, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen redovisas ett försök där eleverna vid två grundskolor i Uppsala län under två år fick tillgång till en öppen tandhygienistmottagning på skolan fyra timmar i veckan. I programmet ingick också tandhälsokontroller och regelbundna fluorlackningar av tänderna, samt undervisning från sjätte till nionde klass om munhälsa, hälsa och tobak.

En jämförelse med en kontrollgrupp, där eleverna inte medverkat i programmet, visade att ungdomarna i testgruppen i mindre utsträckning drabbades av karies.

– Tandhygienistens närvaro ökade dessutom elevernas kunskaper om munhälsa. Vår utvärdering visar att fler elever ansåg att deras tänder var mycket viktiga, och delade uppfattningen att tandborstning bör ske två gånger per dag, säger Eva Hedman.

Kunskaper om ungas erfarenheter och uppfattningar av hälsofrämjande tandvård är enligt Eva Hedman också viktig för tandvårdens personal, som för att främja en god tandhälsa som behöver förstå hur ungdomar tänker om ämnet.

Alla delar av programmet upplevdes dock inte positivt:

– En del ungdomar uttryckte sig negativt om att få behandling med fluorlack på tandemaljen i skolan, säger Eva Hedman.   

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingen The School as an Arena for Oral Health Promotion försvaras vid en disputation den 7 december.

Eva Hedman, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och tandhygienist vid Folktandvården, Uppsala län
Tel: 018-611 6439
Mobil: 0702-20 92 17
E-post: eva.hedman@lul.se

Handledare docent Pia Gabre
Mobil: 0706-11 64 99

Handledare professor Dowen Birkhed, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet
Mobil: 0708-28 58 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera