Artikel från Högskolan Väst
13 december 2012

Svenska pojkar snällast i internationell jämförelse

Svenska pojkar slåss minst av alla pojkar i en internationell forskningsstudie med nio länder världen över. Studien gäller också utfrysning, skitsnack och hån mot andra barn. De svenska pojkarna är de minst taskiga av alla barn i studien, flickorna inräknat.

Barnen i studien var 7-10 år och den utfördes i Colombia, Filippinerna, Italien, Jordanien, Kenya, Kina, Sverige, Thailand och USA. Emma Sorbring, universitetslektor i psykologi på Högskolan Väst i Trollhättan, har lett den svenska delen av undersökningen.

– I Sverige har vi länge bedrivit ett jämställdhetsarbete som man kan tänka sig speglas i de här resultaten, säger hon.

Det är fullt möjligt att vi kan tacka föräldrar, förskolepersonal, lärare och andra vuxna för att de svenska pojkarna är så fridsamma, menar Emma Sorbring. En bidragande orsak är de normer omkring våld som finns i vårt land.

– I Sverige har vi inte så stor acceptans mot människor som beter sig aggressivt.

De svenska barnen i studien bor i Trollhättan och Vänersborg, men förmodligen ger resultaten ändå en rätt bra bild av svenska barn generellt enligt Emma Sorbring.

– Det handlar om vanliga familjer, men de råkar bo här i trakten.

I varje land ställdes frågor till minst 100 barn. De fick svara på om de slagit, knuffat eller kastat något på något annat barn under den senaste månaden. Forskarna räknar med att dessa frågor fångar upp en allmän aggressionsbenägenhet hos barnen. De fick också frågor om utfrysning, skitsnack och hån. En majoritet av barnen, 76 procent, rapporterade varken fysisk eller icke-fysisk aggression. Pojkarna var mer våldsamma än flickorna i alla länderna och detta ligger i linje med resultat från tidigare studier. De svenska pojkarna slogs alltså lite mer än de svenska flickorna, men i jämförelse med pojkarna i de andra länderna var de snällast av alla. I alla nio länderna fanns ett samband mellan fysisk och icke-fysisk aggression, så om det ena var lågt var också det andra lågt.

INFORMATION OCH KONTAKT
Studien är en del av ett stort internationellt forskningsprojekt om barn och föräldrar som pågår 2008-2016. Högskolan Väst står för den svenska delen av projektet. Tidigare i år kom resultat som visar att barn får mycket kärlek i alla världens hörn.

Referens: Boys’ and Girls’ Relational and Physical Aggression in Nine Countries, Aggressive Behavior, Volume 38, pages 298-308, 2012

För mer information kontakta Emma Sorbring, 0520-223712, emma.sorbring@hv.se Pressmeddelande lämnat av forskningskommunikatör Charlotta Sjöstedt, 0733-975081, charlotta.sjostedt@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera