Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2012

Ökad insikt i proteiners funktionella egenskaper

I sin avhandling ”Functional characterization of the Saccharomyces cerevisiae high-affinity phosphate uptake system and a regulatory GTPase” bidrar Palanivelu Sengottaiyan, forskare i biokemi vid Linnéuniversitetet, till en ökad insikt i proteiners funktionella egenskaper.

Proteiner, som är mycket viktiga biomolekyler, förekommer hos alla organismer. De är uppbyggda av sekvenser som innehåller olika kombinationer av 20 olika aminosyror som är sammanlänkade genom peptidbindingar. Proteiner är delaktiga i huvudsakligen alla viktiga cellfunktioner som exempelvis molekylär transport, cell till cell-kommunikation, signalöverföring, buffrande funktioner samt strukturellt och mekaniskt stöd.

– Eftersom i stort sett alla cellfunktioner är relaterade till proteiner är det viktigt att studera deras struktur och funktion för att uppnå en förståelse av de processer de deltar i, berättar Palanivelu Sengottaiyan.  

Sengottaiyan har använt sig av av rekombinant DNA-teknologi, det vill säga konstgjorda DNA som skapas genom att kombinera två eller flera sekvenser som normalt inte skulle förekomma tillsammans. Genom sådan teknologi kan individuella proteiner produceras i stora mängder i en lämplig värdorganism. Man kan också isolera proteinet i ren form, vilket gör det möjligt att studera och förstå olika proteiners funktion.

Sengottaiyans avhandling berör rekombinant produktion och funktionell karakterisering av hög-affinitetssystemet för upptag av oorganiskt fosfat i jästcellen Saccharomyces cerevisiae samt en regulatorisk GTPas hos dessa celler. Hög-affinitetsupptaget av fosfat över cellens plasmamembran möjliggörs av två fosfattransportörer, där den ena är Pho89.

Pho89 har en absolut avgörande roll i reglering av cellens fosfatnivå under alkaliska tillväxtbetingelser. Den regulatoriska GTPasen Gtr1 är en multifunktionell GTPas som deltar i ett flertal olika processer i cellen. Med syftet att producera tillräckligt stora mängder av dessa båda proteiner har dessa överuttryckts och renats upp för att möjliggöra en biokemisk karakterisering.

Palanivelu Sengottaiyan är född och uppvuxen i Madras, Indien. Han tog sin magisterexamen i integrated biology vid Madurai Kamaraj University 2003 och sedan dess har han varit doktorand inom biokemi vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingen ”Functional characterization of the Saccharomyces cerevisiae high-affinity phosphate uptake system and a regulatory GTPase” försvarades den 16 november, 2012 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent var professor Hana Sychrova, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prag.

För mer information kontakta Palanivelu Sengottaiyan, telefon: 0480-44 61 08 eller e-post: palanivelu.sengottiyan@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera