Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2012

Så gör(s) idrottande flickor

‘- Mamma. Får inte tjejer vara här? säger en flicka som vill börja idrotta. Denna fråga utgör ingången i Jenny Svenders avhandling ”Så gör(s) flickor: Iscensättningar av flickor i barn- och ungdomsidrotten”, som hon disputerar med den 15 december vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

– Mamma. Får inte tjejer vara här? säger en flicka som vill börja idrotta. Denna fråga utgör ingången i Jenny Svenders avhandling ”Så gör(s) flickor: Iscensättningar av flickor i barn- och ungdomsidrotten”, som hon disputerar med den 15 december vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Jenny Svender (tidigare lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm) är verksamhetsutvecklare inom elitidrott och utbildning på Riksidrottsförbundet. Genom att studera en idrottssatsning som specifikt riktats mot flickor har hon undersökt vilka föreställningar som finns om flickors idrottande, och analyserat varför just dessa föreställningar dominerar.
Viktiga frågor är: Vilka flickor är det man behöver satsa på inom idrottsrörelsen och varför? Vad menas med att satsa på flickors idrottande? 

I hennes avhandling framhåller hon att flickor konstrueras dels som kapabla, dels som problematiska, och där tonårsflickor pekas ut som en särskilt viktig grupp att satsa på. Jenny Svender hävdar att en normativ femininitet kan urskiljas där vissa egenskaper och handlingar framstår som ideala. Med stöd av teoretiker som Michel Foucault och Judith Butler problematiserar hon de maktrelationer som (o)möjliggör utsagor om flickor och idrott.

Det empiriska material som Jenny Svender studerat består av projektansökningar skrivna inom ramen för idrottsrörelsens stora barn- och ungdomssatsning ”Handslaget” som pågick mellan åren 2004-2007, och där ett av de utpekade områdena som särskilt skulle prioriteras var att satsa på flickors idrottande.

FAKTA
Disputationen äger rum den 15 december 2012, kl. 13.00 i Lilla Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet (nedre plan), Frescativägen 40.

Handledare och ordförande vid disputationen är docent Karin Redelius, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Bihandledareprofessor emeritus Lars-Magnus Engström, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.

Abstract

För mer information kontakta Jenny Svender, tfn 08-699 62 52, e-post jenny.svender@rf.se“>jenny.svender@rf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera