Artikel från Linköpings universitet
6 december 2012

Svagt rättsstöd för barn vid sexuella övergrepp

Barn som har utsatts för sexuella övergrepp lider ofta av psykisk ohälsa som en följd av övergreppet samtidigt som de går in i en rättsprocess anpassad för vuxna.

Barn har svårt att avslöja att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Den främsta orsaken till svårigheterna att berätta är sannolikt att övergreppen väcker starka känslor som är svåra att hantera. Barnets berättelse är oftast det enda beviset för att de har utsatts för ett brott.

Christina Back, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri har studerat barns situation i rättsprocessen. Studien bygger på djupintervjuer med tio barn, nio föräldrar och sju åklagare. Dessutom har hon analyserat polisförhör med barn som misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp.

Avhandlingens huvudresultat är att det finns stora bevissvårigheter när barn som har utsatts för sexuella övergrepp deltar i en rättsprocess. Det finns idag inte någon given stödstruktur omkring barn och föräldrar när de ingår i en rättsprocess – det är mera en tillfällighet om de får det stöd de behöver.

En 13-årig flicka berättar: ”Jag gick till barnpsyk men de tyckte inte att jag behövde kontakt där, eftersom jag inte hade tankar på att ta mitt liv, men jag behövde prata med någon för jag mådde illa bara någon pratade om sex”.

En 14-årig flicka om mötet i rättssalen med den misstänktes advokat: ”Advokaten försökte knäcka mig så att jag skulle säga saker som inte var sanna, jag blev så förvirrad. Jag kände det bara som att jag hade gjort fel, han trodde inte alls på vad jag sa”.

För att barn som har utsatts för brott ska erbjudas ett rättssäkert system krävs förändringar inom rättsväsendet men också inom övriga verksamheter som barnet möter, som socialtjänst och barnpsykiatri, fastslår Christina Back.

KONTAKT OCH INFORMATION
Christina Back 0761-169883, 010-1034205, Christina.Back@liu.se

Avhandling: The Legal Process in Child Sexual Abuse – Difficulties in confirming evidence and providing support [Ref 2] av Christina Back. Linköping university medical dissertations No.1338. Avhandlingen läggs fram vid disputation fredag 7 december 2012 kl 13.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är professor Karin Anna Petersen, Universitetet i Bergen, Norge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera