6 december 2012

Djurägare och djurskötare tillfrågas om hygienrutiner

Smittsamma sjukdomar påverkar djuren på våra gårdar negativt och leder till en försämrad produktion av livsmedel. Men enkla åtgärder kan ge stora, positiva effekter. Nu vill forskare vid SVA och SLU ta reda på hur djurägarna själva resonerar kring hygien- och smittskyddsfrågor.

Genom intervjuer och enkätundersökningar riktade till ett stort antal svenska djurägare kommer forskarna Jenny Frössling, SLU/SVA, och Maria Nöremark, SVA, att försöka få svar på vad som motiverar och vad som upplevs som hinder för att tillämpa hygien- och smittskyddsrutiner. Fokus kommer även att läggas på att utreda vems råd man helst lyssnar till, hur man föredrar att erhålla information och hur attityder hos olika kategorier av djurägare skiljer sig åt.

Enkäten kommer att skickas ut till gårdarna under den första veckan i december och forskarna ser fram emot att få de första svaren innan jul. De hoppas att många väljer att besvara frågorna via internet vilket underlättar hanteringen av svaren. De gårdar som tillfrågas har kor, grisar, får, getter och fjäderfä. Djurägarna svarar anonymt på enkäten. En elektronisk version av enkäten kommer att finnas på SVA:s hemsida.

Resultaten från undersökningen kommer att ge bättre underlag för framtida rekommendationer om hur allvarliga djursjukdomar bäst ska förebyggas och bekämpas i Sverige. Det gäller både sjukdomar som redan finns i landet och sjukdomar som riskerar komma hit.

– Syftet är att höja smittskyddet. Vi vill kunna ge ett bättre underlag för att man ska kunna hålla djuren friska. På EU-nivå diskuteras om djurägarna själva borde ta ett större ansvar för detta, säger Jenny Frössling.

Projektet genomförs i samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och SLU och ingår som ett av tre delprojekt i ett större forskningssamarbete mellan dem och Linköpings universitet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stödjer forskningsprojektet med totalt sju miljoner kronor under tre år. Resultaten kommer att redovisas av forskarna under nästa år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera