Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2012

Äktenskap och sociala relationer är bra för minnet

Minnen av händelser är bättre hos gifta personer än hos ensamstående och de här minnena bleknar också saktare hos personer som är gifta än hos ensamstående. Det är visar en doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet.

Hossein Mousavi-Nasab har studerat vilken effekt en aktiv livsstil, civilstånd och fritidsverksamhet har på två typer av minnesfunktioner. Han har studerat dels episodiska minnet, som handlar om minnet av händelser, dels semantiska minnet, som är kunskapsminnet.

I avhandlingen har deltagare i Betulaprojektet i åldrarna mellan 35 och 85 år undersökts vid upprepade tillfällen. Det är ett projekt, som sedan 1988 undersökt deltagarna vid fem olika tillfällen med syfte att se hur minnet förändras och försöka hitta riskfaktorer för demens och tidiga tecken på det.

I sin avhandling har Hossein Mousavi-Nasab alltså inte bara funnit att gifta personer har bättre minne än ensamstående utan också att minnet försämras i lägre grad hos gifta. Han har också sett att ett socialt aktivt liv gynnar det episodiska minnet senare i livet och att ett gott episodiskt minne i sin tur också leder till bättre förutsättningar att leva ett mer hälsosamt liv. En aktivt och engagerad livsstil är ett skydd mot försämringar av minnet.

Det är en vanlig uppfattning att så kallade kognitiva aktiviteter, som att läsa böcker, gå på kurs eller annan tankeverksamhet, är bra för minnet. Lite överraskande har Hossein Mousavi-Nasab också funnit motsatsen, det vill säga att bra minneskapacitet förutskickar att en person kommer att ägna sig åt kognitiva aktiviteter.

Ett annat resultat är att det inte tycks spela någon roll om känslomässiga erfarenheter är positiva eller negativa. Kognitiv stimulans, bra eller dålig, är ett skydd mot försämring av minnet.
Avhandlingen visar att sociala relationer och sammanhang har stor betydelse för fysisk och psykisk hälsa. Var sjunde person över 65 år anser sig påverkade av social isolering och depression. Ensamma människor löper större risk för kognitiva problem.  Insatser som främjar aktiva sociala kontakter påverkar hälsa och tankeverksamhet positivt.

KONTAKT OCH INFORMATION
För mer information: S-M-Hossein Mousavi-Nasab, tel. 019-301283 hossein.mousavi-nasab@oru.se eller Reza Kormi-Nouri, tel. 019-301293 reza.kormi-nouri@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera