Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2012

Ny tjänst sammanfattar och förenklar svåra texter

FriendlyReader sammanfattar långa texter med ett musklick och föreslår dessutom synonymer till ord du inte förstår. Tjänsten är tillgänglig och gratis via projektets hemsida. Utvecklingen av mjukvaran har letts av professor Arne Jönsson, institutionen för datavetenskap, IDA, på Linköping universitet.

FriendlyReader är resultatet av ett nyligen avslutat forskningsprojekt, en fullt användbar tjänst i form av en mjukvara, fritt tillgänglig via forskningsprojektets hemsida, såväl i webbversion som nedladdningsbar till egna datorn.

Forskningsprojektet har finansierats av Post och Telestyrelsen genom regeringsuppdraget Digital delaktighet. Alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig information på nätet, oavsett om man ser dåligt, har annat modersmål än svenska eller har andra typer av läs- och skrivsvårigheter.

FriendlyReader är enkel att använda. Den text man vill sammanfatta kopieras in i ett fönster och med musen kortar man sedan ner texten till önskad längd. Stilen kan göras olika stor och en markering läggas över raden för ökad läsbarhet. Ju mer man kortar, desto mindre innehåll finns givetvis kvar. Håller man musen över svåra ord föreslår programmet synonymer.

– Vi arbetar på många vis för att sprida kunskapen om FriendlyReader och hoppas att tjänsten också i en snar framtid ska finnas som mobilapp, säger Arne Jönsson.

För att sammanfatta texter så snabbt och bra som möjligt utnyttjar forskarna samma teknik som Google använder för att ranka sidor.

En tidigare del i arbetet att förenkla för personer med läs- och skrivsvårigheter är en funktion kallad Webblättläst. Söker du efter något på nätet så rankas sidorna efter vilka som är lättast att läsa. Även Webblättläst finns fritt tillgänglig.

Engagerade i projektet är förutom Arne Jönsson och hans forskargrupp på IDA, även handikappforskare på IBL, Institutionen för Beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet. Forskningen är också knuten Santa Anna IT Research Institute AB.

KONTAKT OCH INFORMATION
För mer information kontakta professor Arne Jönsson
013 28 17 17 arne.jonsson@liu.se

Här hittar du verktyget:
FriendlyReader

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera