Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2012

Ny avhandling visar hur mutation i gener påverkar ovanlig sjukdom

De ovanliga sjukdomarna Noonans syndrom och neurofibromatos typ 1 ingår i sjukdomsgruppen RASopatier och orsakas av medfödda mutationer i arvsmassan. I sin avhandling har Sara Ekvall, doktorand i medicinsk genetik vid Uppsala universitet, bland annat sett att mutation i två olika gener kan leda till svårare symptom hos personer med Noonans syndrom.

I sjukdomsgruppen RASopatier ingår sju sjukdomar. Noonans syndrom och neurofibromatos typ 1 är de två vanligaste, där ungefär en av cirka 2500 nyfödda drabbas, medan de andra fem är mycket mer sällan förekommande.

RASopatier kännetecknas av hjärtfel, kortvuxenhet, typiska ansiktsdrag, hudproblem, påverkan på mental och motorisk utveckling samt ökad risk för vissa tumörtyper. Viktiga skillnader finns dock mellan RASopatierna gällande exempelvis tumörrisk, utvecklingsstörningsgrad och hjärtfelstyp. Många andra symptom förekommer i varierande grad, vilket ger stor klinisk variabilitet, det vill säga individer med samma RASopati har inte exakt samma symptom och individer med olika RASopatier kan ha liknande symptom. Rätt diagnos är oerhört viktigt för att kunna erbjuda uppföljande kontroller med hänsyn till olika risker samt för framtida behandling.

Mutationer i arvsmassan som orsakar RASopatier har hittills hittats i 14 gener, som alla tillhör RAS-MAPK-signalvägen. En signalväg är en kedja av signaler från cellens yttre in till cellkärnan, som styr vilka proteiner cellen ska tillverka. Genom att kombinera en klinisk diagnos, det vill säga symptombilden, med en genetisk analys av individens DNA, för att se vilken gen som innehåller en mutation, har bedömningen av individer med RASopatier underlättats.

I avhandlingen har två individer med en ovanligt allvarlig symptombild av Noonans syndrom undersökts. Sara Ekvall med kollegor fann att dessa individer hade mutationer i två olika gener, som båda tillhör RAS-MAPK-signalkedjan, vilket kan ge förstärkt effekt och leda till svårare symptom.

Ytterligare fyra familjer, där vissa familjemedlemmar visade symptom av neurofibromatos typ 1, medan andra inom samma familj hade neurofibromatos-Noonans syndrom, som är en blandning av neurofibromatos typ 1 och Noonans syndrom, undersöktes. Här hittades endast en mutation i vardera familj. Men alla mutationerna låg i genen som orsakar neurofibromatos typ 1, vilket bekräftar tidigare resultat att majoriteten av individer med neurofibromatos-Noonans syndrom endast har mutation i genen som orsakar neurofibromatos typ 1.

Sammanfattningsvis har resultaten i avhandlingen gett ökad kunskap om bakomliggande orsaker till RASopatierna, vilket på sikt kan ge förbättrad diagnostik, prognos, riskbedömning och behandling av individer med RASopatier.

INFORMATION OCH KONTAKT
Läs mer om och ladda ner avhandlingen Genetic and Clinical Investigation of Noonan Spectrum Disorders.
Avhandlingen försvaras den 7 december.
För mer information kontakta Sara Ekvall, tel: 070-493 74 75, e-post: sara.ekvall@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera