Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2012

Ljungbergsfonden satsar i Gävleborg – med resultat

Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond (Ljungbergsfonden) inriktar sina satsningar på naturvetenskap och teknik och har sedan 2008 beviljat 13 miljoner kronor till olika projekt i Gävleborg samt även i Älvkarleby. En viktig samarbetspartner är Högskolan i Gävle.

Ljungbergsfonden står bakom större fleråriga satsningar i länet som bland annat Teknikerjakten, Ung Företagsamhet, Drivhuset och Venture Cup.

Teknikerjakten syftar till att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar och studenter. Satsningen leds av Högskolan i Gävle. I Gävleborg har Ljungbergsfonden tilldelat Teknikerjakten ekonomiskt stöd om 8 miljoner kronor sedan 2008.

Antalet studerande ökar. Satsningen ger resultat. Mellan 2010 och 2012 har antalet gymnasieelever på det tekniska programmet och det naturvetenskapliga med 10 procent vardera, trots sjunkande ungdomskullar. Antalet studenter på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid Högskolan i Gävle har under samma period ökat med 25 procent.

Det är inte bara Ljungbergsfonden som satsar, hela regionen är engagerad i utvecklingsprojekten. Under 2011 gjorde företag, kommuner och organisationer i Gävleborg samt Högskolan i Gävle insatser i Teknikerjakten och Skogsindustriellt kluster som tillsammans motsvarar ungefär 2 miljoner kronor.

– De medel som Ljungbergsfonden satsar i Gävleborg får en mycket stark utväxling tack vare den goda samverkan som finns i regionen. Det bidrar till att ett mycket glädjande resultat nu kan visas upp, kommenterar Jan Moritz, VD för Ljungbergsfonden.

Styrelsesammanträde. I dag håller Ljungbergsfonden styrelsesammanträde på Högskolan i Gävle. Flera av fondens samarbetspartner kommer att presentera lägesrapporter och resultat. Även nya medel ur fonden kommer att fördelas till fortsatta satsningar.

KONTAKT
Jan Moritz, VD Ljungbergsfonden, 070-534 70 00
Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle, 070-695 60 12

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera