Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2012

Magsäcksoperation ger långsiktig sänkning av blodtrycket

Förutom att reducera vikten leder så kallad gastric bypass-operation till en bestående sänkning av blodtrycket. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin i en studie som publiceras i tidskriften PLOS ONE.

Högt blodtryck är en välkänd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu i en studie på 4 000 patienter visa att fetmakirurgi genom så kallad gastric bypass ger en sänkning av blodtrycket, som är bestående så länge som tio år efter operationen.

– Vi vet sedan tidigare studier att fetmakirurgi sänker blodtrycket under de första åren efter operation, eftersom blodtrycket är kopplat till kroppsvikten. Men vår studie, som är den första som delat upp patienter efter olika operationstyper, visar att det bara är gastric bypass-ingreppet som ger en tydlig långtidseffekt, säger professor Lena Carlsson, ledare för SOS-studien vid Sahlgrenska akademin:

– Medan patienter som fått ett åtstramande band över magsäcken hade återgått till nästan samma blodtrycksnivå som innan operationen, hade patienter som genomgått en gastric bypass-operation fortfarande sänkt blodtryck tio år efter ingreppet.

Enligt Göteborgsforskarna beror blodtryckssänkningen troligen på att operationen har en vätskedrivande effekt.

– Vi ser att patienter som genomgår gastric bypass får ökade urinvolymer på ett sätt som liknar effekten av de vätskedrivande mediciner som används för att sänka blodtrycket. Orsaken är sannolikt att när maten hamnar direkt i tunntarmen skickas signaler till njurarna, som ser till att urinvolymen ökar, säger professor Lars Fändriks som lett arbetet med den nya studien.

En överraskande upptäckt är att effekten på blodtycket inträder trots att patienter som genomgår gastric bypass-operationer äter mer salt.

– Vår studie visar att gastric bypass-patienten varje dygn konsumerar drygt ett gram mer salt än de bandopererade patienterna, troligen för att saltaptiten ökar när magtarmkanalens anatomi förändras. Det här stämmer inte med den allmänna uppfattningen om att salt mat ger högre blodtryck, och är något som bör studeras närmare, säger professor Lars Fändriks.

Artikeln “Gastric bypass surgery is followed by lowered blood pressure and increased diuresis – long term results from the Swedish obese subjects (SOS) study” publiceras i PLOS ONE den 29 november.

FAKTA FETMAKIRURGI
Fetmakirurgi (bariatrisk kirurgi) är idag den enda vetenskapligt bevisade behandlingsmetod som hos flertalet patienter ger en markant och bestående viktminskning och mindre risk för hjärtkärlsjukdom. Fetmakirurgi innebär en magtarmoperation som reducerar födointaget och/eller tarmens upptag av näring.

Idag genomförs huvudsakligen två typer av fetmakirurgiska ingrepp: bandoperation som förminskar magsäcken, eller gastric bypass där magsäck och tolvfingertarm kopplas bort så att födan skickas direkt till tunntarmen. I Sverige utförs drygt 9 000 fetmaoperationer per år, varav nästan alla är av typen gastric bypass.

FAKTA SOS-STUDIEN
Swedish Obese Subjects, SOS, är en av världens största studier om fetmabehandling. Resultaten som producerats inom studien har bidragit till att fetmakirurgin i Sverige utvecklats från några hundra operationer per år 1987 till närmare 10 000 operationer under 2011. Under 2012 har forskarna publicerat flera internationellt uppmärksammade rapporter som visat att fetmakirurgi förhindrar diabetes, hjärtkärlsjukdom och minskar risken för tidig död.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera