Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2012

Forskare kan ha upptäckt de första livsformernas motsvarighet till DNA

Frågan om livets uppkomst är en av vetenskapens olösta gåtor. DNA:s betydelse som bärare av genetisk information är väl känd. Forskarna tror också att RNA* hade samma funktion för tidigare livsformer men att RNA inte bör ha klarat de förhållanden som rådde på jorden då de första livsformerna uppstod. Nu har forskare för första gången i naturen hittat en molekyl, AEG*, med de rätta egenskaperna.

Frågan om livets uppkomst är en av vetenskapens olösta gåtor. DNA:s betydelse som bärare av genetisk information är väl känd. Forskarna tror också att RNA* hade samma funktion för tidigare livsformer men att RNA inte bör ha klarat de extrema förhållanden som rådde på jorden då de första livsformerna uppstod. Nu har forskare vid Stockholms universitet, tillsammans med ett forskarlag från USA, för första gången i naturen hittat en molekyl, AEG*, med de rätta egenskaperna.

AEG i syntetisk form har varit föremål för forskning inom läkemedelsindustrin eftersom det är en av byggstenarna i PNA*, men det har aldrig tidigare hittats i naturen. Forskarna vid Institutionen för analytisk kemi fann molekylen AEG av en slump då de arbetade med att utveckla metoder för att särskilja isomerer av BMAA*, ett neurotoxin som antas orsaka ALS*. Samtidigt hade ett forskarlag vid Institute of Ethnomedicine i USA gjort samma upptäckt.

– Paul Cox och hans grupp i USA hade precis som vi gjort den oväntade upptäckten av AEG i cyanobakterier*. När de fick reda på våra resultat föreslog de ett samarbete, säger docent Leopold Ilag som gjorde upptäckten tillsammans med doktoranden Liying Jiang.

I syfte att undersöka förekomsten av AEG i olika bakteriekulturer analyserade forskarna prover från Pasteursamlingen i Paris och från Guam, Japan, Qatar och Mongoliet. AEG-molekylen hittades i samtliga prover. Eftersom AEG hittats i skilda arter av cyanobakterier antyder det att förmågan att producera molekylen fanns tidigt i utvecklingen av de här organismerna som är bland de äldsta livsformer man känner till (fossil uppåt 3 miljarder år gamla har hittats).

– Det här berör områden som medicin, miljöforskning och till och med astrobiologi. Det visar vilken betydelse analytisk kemi har inom naturvetenskapen i stort eftersom noggranna observationer och mätningar är avgörande, säger Leopold Ilag, som nu planerar vidare studier för att ta reda på vilken betydelse molekylen kan ha haft för de ursprungliga livsformerna.

*Kort fakta
RNA= ribonukleinsyra
AEG = N-(2-aminoetyl)-glycin
PNA = peptidnukleinsyra, ett ämne som antas kunna användas inom genterapi
BMAA = beta-N-metylamino-L-alanin
ALS = amyotrofisk lateralskleros, en neurodegenerativ sjukdom

Cyanobakterier = Organismer med fotosyntes som finns i havsvattnet. S.k. algblomning orsakas ofta av masstillväxt av cyanobakterier. Troligen bland de äldsta organismerna på jorden som producerar syre till atmosfären.

KONTAKT
Leopold Ilag, docent vid Institutionen för analytisk kemi, tfn 08-16 24 35, e-post leopold.ilag@anchem.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera