Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2012

Ny metod ger effektivare behandling av HIV-patienter

I länder söder om Sahara saknas resurser för kontroll och uppföljning av medicinering mot HIV, vilket resulterar i all-varliga biverkningar för många människor och ökar risken för resistans mot HIV-läkemedel. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu utvecklat en metod som kan leda till säkrare, enklare och kostnadseffektivare behandling världen över.

Sedan 2005 har dödligheten i AIDS minskat med 30 procent i länderna söder om Sahara, mycket tack vare en ökad till-gänglighet på effektiva läkemedel.  

Det innebär inte att problemet är löst. Vid Sahlgrenska akademin arbetar forskare för att försöka öka överlevnaden och minska smittspridningen, och för att bättre kunna individualisera läkemedelsanvändningen: för låga doser av HIV-läkemedel kan resultera i att virus utvecklar resistans, medanför höga halter kan ge mycket svåra biverkningar.

I Sverige och andra resurstarka länder sker läkemedelsövervakningen rutinmässigt.

Nu har Göteborgsforskarna utvecklat en enklare och billigare metod som drastiskt ökar möjligheten att individualisera läkemedelsdosen även för AIDS-sjuka i världens utvecklingsländer.

I fokus står ett kroppseget ämne kallat bilirubin, som i en studie på 222 AIDS-patienter visat sig kunna användas för att estimera halterna i blodet av ett av de mest använda och rekommenderade HIV-läkemedlen, atazanavir.

– Att mäta läkemedelskoncentrationer i blodet kräver avancerad och kostsam utrustning, kvalificerad laboratoriepersonal samt adekvata laboratorielokaler, något som ofta saknas i länder söder om Sahara. Med vår metod kan vårdpersonal snabbt avgöra ifall patienter har för låga halter atazanavir i kroppen, övervakningen blir mer lättillgänglig och kan ske både enklare och billigare, något som även kommer den svenska och västerländska AIDS-sjukvården till del, säger forskaren Dinko Rekic som redovisar metoden i sin kommande avhandling.

Ett enskilt prov med bilirubin kostar bara en tiondel jämfört med dagens mätmetoder. Utrustningen som krävs finns redan på plats i utvecklingsländerna, och nyare apparater för bilirubinmätning är dessutom batteridrivna vilket ökar tillgängligheten.

Själva mätningen kan göras genom huden, vilket eliminerar behovet av blodprov och rena laboratoriemiljöer.  

– Vår förhoppning är att det nya verktyget ska komma patienter och vårdpersonal till nytta oavsett i vilken del av världen man bor, säger Dinko Rekic.

INFORMATION
Avhandlingen Quantitative Clinical Pharmacological Studies on Efavirenz and Atazanavir in The Treatment of HIV-1 Infection försvaras vid en disputation den 14 december 2012.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera