Artikel från Göteborgs universitet
26 november 2012

Varmt havsvatten smälter Antarktis glaciärer

Inlandsisen i Västantarktis smälter snabbare än förväntat. Nya observationer publicerade av oceanografer från Göteborgs universitet och USA kan öka vår förmåga att förutsäga framtida förändringar i avsmältningen. Studien har nyligen publiceras i tidsskriften Nature Geoscience.

Om inlandsisarna i Antarktis och på Grönland minskar påverkar det vattenståndet i världshaven.
Därför är det ett problem att dagens kunskap om oceancirkulationen nära stora glaciärer i Västantarktis är bristfällig. Det medför att forskarna inte med säkerhet kan förutsäga hur vattenståndet kommer att förändras i framtiden.

— Det finns en tydlig minskning av ismassan på Västantarktis och speciellt runt glaciärerna som mynnar ut i Amundsenhavet, säger forskaren Lars Arneborg, vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Han har tillsammans med forskarkollegorna Anna Wåhlin, Göran Björk och Bengt Liljebladh studerat oceancirkulationen i Amundsenhavet.

En orsak till att västra Antarktis är speciellt känsligt är att största delen av isen vilar på områden som befinner sig under havsnivån. Varmt havsvatten tränger under isen och orsakar ökad avsmältning underifrån.

— Det är alltså troligen en förändring i oceancirkulationen i Amundsenhavet som har orsakat den ökade isavsmältningen, säger Lars Arneborg.

Hittills har forskarna varit hänvisade till studier med hjälp av högupplösta datormodeller.

— Men det har funnits väldigt få oceanografiska mätningar från Amundsenhavet som har kunnat bekräfta eller vederlägga resultat från datormodellerna. Det har inte heller tidigare funnits några vinterdata. Havsis och isberg har gjort det omöjligt att komma dit på vintern och det är svårt att ha instrument ute året runt.
Men sedan 2010 har göteborgsforskarna kunnat ha instrument ute i Amundsenhavet och mäta inflödet av varmt havsvatten mot glaciärerna.

Observationerna visar att det varma havsvattnet strömmar in mot glaciärerna i en jämn ström över hela året i motsats till modellresultaten som visar på en kraftig årscykel.

— Detta visar hur viktigt det är med observationer för att undersöka om de modeller vi använder beskriver något som liknar verkligheten. Både i Västantarktis och kring Grönland har varma havsströmmar orsakat mycket mer avsmältning än någon modell har förutsett, säger han.

Forskarna vill ha flera och längre tidsserier av observationer för att kunna förbättra modellerna och uppnå en bättre förståelse.

— Först då kan vi säga något om hur Antarktis och Grönlands ismassor kommer att förändras i framtiden, säger Lars Arneborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera