Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2012

Forskare samarbetar för havets framtid

Göteborgs universitet samlar 100 europeiska havsforskare i Bryssel för att tillsammans enas om framtiden för nätverket EuroMarine och havsforskningen Europa.

Under de senaste två åren har ledande europeiska havsforskare träffats för att väva samman tre separata nätverk till ett nätverk, EuroMarine, som täcker allt från gener till ekosystem.

– Det blir allt viktigare inom havsforskningen att ta helhetsgrepp och undersöka samma problem från så många olika perspektiv som möjligt. Därför måste kunskapsutbytet mellan forskare från olika discipliner bli mer effektivt. Det är till exempel viktigt att information om en fisks gener når fram till forskare som studerar miljön där fisken lever och tvärtom, säger Mike Thorndyke på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, som under snart två år har samordnat planeringsarbetet för EuroMarine.

Samarbete inför framtiden
Det sista mötet inför att förverkliga EU-projektet EuroMarine, som är ett tvärvetenskapligt nätverk om havsforskning, organiseras av Göteborgs universitet i Bryssel med bland annat högprofilerade talare från EU-kommissionen, som Anne Glover, EU:s första vetenskapliga chefsrådgivare och Donald Dingwell, generalsekreterare för European Research Council (ERC).

– Vi förväntar oss minst 100 havsforskare på mötet och de kommer att få veta mer om det senaste inom havsforskning och får dessutom vara med och påverka vägen framåt för EuroMarine-projektet. Detta är otroligt viktigt för ett fortsatt framgångsrikt Europa, säger Mike Thorndyke.

Utvecklar strategier för havsforskning
När EuroMarine är etablerat i början av 2013 kommer nätverket att arbeta med att utveckla strategier och tjänster för att göra prioriteringar för forskningen, underlätta informations-och kunskapsutbyte mellan forskare och att utbilda kommande generationer av multidisciplinära marina forskare.

– Haven längs de europeiska kusterna är en fantastisk resurs för alla européer med fiske och vattenbruk och även havet som en källa för vårt välbefinnande. Men kusterna är utsatta för överutnyttjande, klimatförändringar och ett ökat befolkningstryck. Vi behöver mer kunskap, det är faktiskt så att vi vet mer om månen än vad vi gör om våra hav, säger Mike Thorndyke.

För ytterligare information: www.euromarineconsortium.eu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera