Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2012

Crosstalks – en webbsänd internationell akademisk talkshow

Crosstalks är en internationell akademisk talkshow som direktsänds via webben. I programmet möts de skarpaste hjärnorna för att diskutera, debattera och resonera kring viktiga händelser, spännande fenomen och världsledande forskning. Som forum vill Crosstalks bidra till att hitta nya vägar att diskutera globala utmaningar med tittare runt hela världen.

Crosstalks begränsas inte av nationella territorier i likhet med traditionella TV-kanaler. Det är en global mötesplats där världens befolkning för första gången får möjlighet att under avslappnade former ställa sina frågor direkt till forskare och andra som är med och påverkar utvecklingen i världen. Allt innehåll är på engelska.

Crosstalks direktsänds från de två samarbetsuniversiteten, KTH och Stockholms universitet, fyra gånger per år på www.crosstalks.tv. Varje avsnitt är uppdelat i tre block med tre deltagare på plats i studion och ytterligare deltagare som medverkar via Skype.

På Crosstalks webbplats kan människor från hela världen även interagera med varandra kring programmets innehåll. Crosstalks finns alltid tillgängligt så att du när som helst ska kunna titta på avsnitten och inleda en spännande diskussion. Här har du också möjlighet att bidra med din egen kunskap samt med förslag och tankar kring kommande ämnen och medverkande.

– Satsningen på ett gemensamt tv-program som sänds över internet är ett sätt att samla och kombinera den attraktionskraft som finns i Sverige, Stockholm och våra lärosäten. Crosstalks rimmar också väl med Stockholms stads vision för 2030. Från att under lång tid i huvudsak ha verkat nationellt med grundutbildning, forskarutbildning och forskning har universitet och högskolor, inte bara i Sverige utan även i andra länder, successivt kommit att få en allt bredare roll för samhällsutvecklingen, den här satsningen är ett sätt att lyfta fram detta internationellt, säger Kåre Bremer, rektor på Stockholms universitet.

– Kunskapssamhällets globalisering och trenden mot ökad mobilitet ställer nya krav på universiteten. Antalet studenter som söker sig över nationsgränserna för att studera har ökat kraftigt under de senaste tio åren över hela världen. Antalet inresande studenter till Sverige har trefaldigats sedan 1999 och utgör drygt åtta procent av samtliga studenter i Sverige. Vi vill vara med och synliggöra samhällsrelevant forskning och utbildning för den här gruppen, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera