Artikel från Högskolan i Halmstad
14 november 2012

Två miljoner kronor för att stärka hälsoteknikområdet

Högskolan i Halmstad har beviljats två miljoner kronor från Vinnova för att integrera Halmstad Living Lab med Hälsoteknikcentrum Halland.

Halmstad Living Lab drivs av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor för att utveckla innovationsprocesser med hjälp av it, bland annat inom hälsoteknikområdet. Användarperspektiv och brukarmedverkan är centralt för forskningen inom Halmstads Living Lab som leds av Carina Ihlström Eriksson.

Hälsoteknikcentrum Halland som drivs av Högskolan i Halmstad i nära samarbete med Region Halland och de halländska kommunerna, har till syfte att öka konkurrenskraften hos regionens hälsoteknikföretag, såväl nationellt som internationellt. Detta genom att vara en tillväxtmotor som ökar mångfalden, hastigheten och träffsäkerheten i utvecklingsprocessen. Ett annat syfte är att bidra till ökad livskvalitet och hälsoutveckling inom regionen.

– Genom att integrera de båda verksamheterna kan vi kombinera våra olika kompetenser för att vidareutveckla behovsdrivna innovationsprocesser inom hälsoteknikområdet, säger Carina Ihlström Eriksson, docent och projektledare för Vinnovasatsningen.

– Vi avser att stärka innovationsstödet inom hälsoteknikområdet med siktet inställt på att bli ett nationellt Living Lab för hälsoteknik med tydliga internationella kopplingar. Jag är mycket glad över att Vinnova ser potentialen i denna konstellation och vill stödja oss i processen, säger Carina Ihlström Eriksson.

KONTAKT
Carina Ihlström Eriksson tel: 072-245 12 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera