Tema

”Pratande” slemproteiner skyddar tarmen

Ny forskning från Sahlgrenska akademin visar att slembildande proteiner på tarmceller kan kommunicera med speciella kanaler som sköljer rent tarmen från skadliga bakterier. Upptäckten är viktig för att förstå hur celler kan känna av närvaron av skadliga bakterier i tarmen.

Människokroppen står i ständig beredskap för att bekämpa skadliga bakterier som vi får i oss genom till exempel livsmedel. Men hur kroppen gör för att identifiera vilka tarmbakterier som är goda och vilka som är skadliga har hittills varit okänt.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu visa att tarmcellen har särskilda slembildande proteiner, så kallade muciner, som kan kommunicera med kanaler som sköljer rent tarmen från skadliga bakterier.

–Vi tror att dessa cellbundna muciner fångar upp tarmens bakterier, och sedan ”pratar” med kanaler som är viktiga för att hålla nere antalet skadliga bakterier i våra tarmar, säger Thaher Pelaseyed, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

De nya rönen presenterar Thaher Pelaseyed i sin kommande avhandling. Den Mucinbiologiska forskargruppen kan efter studier med ett avancerat atomkraftsmikroskop också visa att det krävs hela 15 000 bakterier för att bryta sönder ett enstaka, cellbundet mucinprotein.

–Det är häpnadsväckande att muciner dels har så stor motståndskraft mot bakterier, dels är tillräckligt känsliga för att gå sönder om de utsätts för krafter som kan skada cellen. Vi tror att denna balansgång är viktigt för att skydda tarmen mot mekanisk stress, säger Thaher Pelaseyed.

Sammanfattningsvis skapar de nya upptäckterna en bättre förståelse för hur tunntarmen reagerar på mikroorganismer.

Avhandlingen The Relationship between Transmembrane Mucins, Ion Channels and PDZ Adaptor Proteins in the Small Intestine försvaras vid en disputation den 16 november.

”Pratande” slemproteiner skyddar tarmen

 lästid ~ 1 min