Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2012

”Ha koll på jobbet” viktigt för unga vuxna

Kontroll över arbetet och ett jobb som inte påverkar privatlivet negativt. Det är de viktigaste faktorerna när unga vuxna värderar vilka faktorer som ska få dem att orka jobba längre, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Med en åldrande befolkning ökar kraven på att vi ska orka jobba allt senare i livet. Det ställer i sin tur nya krav på hållbar arbetsförmåga – inte minst bland de unga som nyss trätt in i arbetslivet.   

Men vad innebär då en hållbar arbetsförmåga?

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har frågat 1 300 yrkesarbetande unga vuxna om deras arbetssituation – och konstaterar att egen kontroll över arbetssituationen, gott stöd från arbetsgivaren och mindre negativ inverkan på privatlivet hör till de viktigaste faktorerna.

– Nedsatt arbetsförmåga kan leda till individuellt lidande och kostnader för både samhället och arbetsgivare i form av arbetslöshet, sjukskrivning och ett dolt produktionsbortfall. Vi vill därför undersöka vilka faktorer i arbetssituationen som kan kopplas till en försämrad respektive förbättrad arbetsförmåga, säger Maria Boström, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Resultaten visar att minskad kontroll och sämre förmåga att kunna hantera saker i arbetet hade ett direkt samband med försämrad arbetsförmåga. Detsamma gällde om krav i arbetet hade lett till en ökad negativ påverkan på privatlivet. Detta gällde både för kvinnor och män i åldersgruppen.

– På motsatt vis rapporterade de unga arbetstagarna en förbättrad arbetsförmåga om de hade ökad kontroll över sitt arbete och fick mer stöd. Dessa faktorer verkar betydelsefulla för både unga kvinnor och män i arbete, möjligen på lite olika sätt, säger Maria Boström.

Slutsatserna skulle enligt forskarna kunna vara en hjälp för att utveckla ett mer riktat arbetsmiljöarbete för unga arbetare, till exempel att företagshälsovården tar fram metoder som kan främja en god arbetsförmåga för denna åldersgrupp.

– Det är viktigt att inte enbart inrikta sig på individuella åtgärder i ett arbetsmiljöarbete, utan att även ha fokus på att organisationen kan påverka individen, säger Maria Boström.

Studien publiceras i tidskriften BMC Public Health och är utförd på Arbets- och miljömedicin, Institutionen för Folkhälsa och samhällsmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

FAKTA OM STUDIEN
Under 2007 tillfrågades 20 000 slumpmässigt utvalda unga vuxna, 20-24 år i hela Sverige om att delta in en studie som via frågeformulär skulle identifiera vilka faktorer som har betydelse för god hälsa, prestationsförmåga och arbetsförmåga. 7 125 unga engagerade sig, och en uppföljning gjordes 2008, nu med 4 163 personer. Ur denna grupp har 1 311 unga arbetare (21-25 år, varav 55 procent kvinnor) valts ut till den aktuella studien.

Arbetsförmåga har mätts genom ett internationellt etablerat frågeformulär som på en skala 1-10 låter svaranden värdera sin nuvarande arbetsförmåga i relation till när den var som bäst. Testet bygger på en finsk metod, Work Ability Index, som använts sedan 80-talet och översatts till 24 språk.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera