Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2012

Sveriges modernaste NMR-spektrometer tas i drift

Ett nytt instrument för kärnmagnetisk resonans, NMR, är på plats vid Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, på Umeå universitet. På onsdag invigs det av Carl Kempe, Kempestiftelserna, och universitetets rektor Lena Gustafsson.

På onsdag invigs det av Carl Kempe, Kempestiftelserna, och universitetets rektor Lena Gustafsson.

Det nya instrumentet vid KBC är en mycket stark elektromagnet, som kan skapa ett magnetfält med 850 MHz, 500 000 gånger starkare än jordens magnetfält. Umeås starkaste magnet öppnar för många nya och vassa forskningsmöjligheter.

På samma sätt som patienter undersöks med magnetröntgen på sjukhus kan forskare vid Umeå universitet genomföra NMR-undersökningar på prover under naturliga förhållanden, utan att provet förändras eller förstörs. Det nya instrumentet kommer att användas av forskare från hela landet inom naturvetenskap och medicin och är del av Wallenbergstiftelsernas nya satsning ”NMR for life”. Inom ”NMR for Life” samarbetar Sveriges NMR-centra vid universiteten i Göteborg och Umeå. Mångmiljonsatsningen i Umeå har blivit möjlig genom medfinansiering från Kempestiftelserna och Umeå universitet.

NMR-tekniken har ett mycket brett användningsområde. Den kan användas för att testa nya material eller för att undersöka jordprover. Även mycket små organismer kan undersökas levande utan att ta skada. Inom medicinsk forskning undersöks vävnadsprover eller proteiner och metabolitmönster med hjälp av NMR-tekniken. Under en pågående operation kan man ta vävnadsprover och direkt undersöka metabolitmönstret i vävnaden. Det kan jämföras med metabolitmönster som man känner till från förändrade, sjuka vävnader. Man kan till och med spåra förändringar i enskilda proteiner som följd av genmutationer.

På kemiska institutionen vid KBC i Umeå används NMR bland annat för att studera organisk syntes, proteiners och DNA:s struktur och dynamik, och för analys av metaboliter i kroppsvätskor och till och med av mikrobiell aktivitet i jordprover.

Möjligheterna är många och det är inte en tillfällighet att det nya instrumentet är installerat vid Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, som är ett interdisciplinärt forskningscenter, där forskare från både medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet och från Sveriges Lantbruksuniversitet redan i dag samarbetar mycket framgångsrikt. 850 MHz-instrumentet hör till det gemensamma NMR-labbet som drivs av flera institutioner.
Under centrets årliga konferens, KBC-dagarna, som äger rum tisdag och onsdag 13–14 november, kommer andra dagen ägnas åt NMR-forskning med flera internationella NMR-experter som talare.
Invigningen av 850 MHz-magneten kommer att ske på onsdag 14 november, kl. 14.45  i KBC-huset.
Hela programmet för KBC-dagarna [Ref 1]

För mer information, kontakta gärna:
Jürgen Schleucher, professor,
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Telefon: 090-786 53 88
E-post: jurgen.schleucher@medchem.umu.se

Gerhard Gröbner, professor,
Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 6346
E-post: gerhard.grobner@chem.umu.se
Magnus Wolf-Watz, universitetslektor,
Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 76 90
E-post: magnus.wolf.watz@chem.umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera