Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2012

Biobanksdata från Umeå bidrog till fynd av misstänka reumatismgener

I tidskriften Nature Genetics redovisas nu 14 nya områden med gener som misstänks vara kopplade till reumatism. Bakom resultaten ligger bl.a. data från Medicinska biobanken och Umeå universitet.

I tidskriften Nature Genetics redovisas nu 14 nya områden med gener som misstänks vara kopplade till reumatism. Bakom resultaten ligger bl.a. data från Medicinska biobanken och Umeå universitet.

I den största genetiska analysen hittills av patienter med reumatisk artrit (RA) ingår data från 11 475 patienter med reumatoid artrit (RA) från Europa och Nordamerika som har jämförts med 15 870 kontrollpersoner. Resultaten är 14 nya misstänkta genomområden (loci) i arvsmassan, vilket innebär att totalt 46 områden idag har kunnat identifieras som relaterade till sjukdomen.

Bland författarna till studien finns professor Solbritt Rantapää-Dahlqvist och förste forskningsingenjör Lisbeth Ärlestig vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi, Umeå universitet. De har deltagit genom att analysera prover från 852 patienter med tidig reumatoid artrit från Norra sjukvårdsregionen, alltså de fyra nordligaste svenska länen, och prover från 963 matchade kontrollpersoner från Medicinska biobanken. De genetiska analyserna genomfördes vid genotypningsplattformen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultaten visar också att individer med antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA) har en annan genetisk anknytning än individer som saknar ACPA.

KONTAKT OCH INFORMATION
professor, överläkare Solbritt Rantapää-Dahlqvist, 
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi, 
tel 090-785 17 29
e-post solbritt.rantapaa.dahlqvist@medicin.umu.se
Referens
J Worthington et. al. High-density genetic mapping identifies new susceptibility loci for rheumatoid arthritis
Nature Genetics Advance Online Publication (AOP) Nov. 11 2012
DOI 10.1038/ng.2462

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera