Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2012

Vetenskapliga bilder påverkas av föråldrade symboler

Bilder och symboler, som används för att förstå vetenskapligt arbete, är nödvändiga för kommunikation och vidareutveckling. Men bilderna kan binda oss till uppfattningar som är svåra att göra sig fri från.

Gemensamt för allt vetenskapligt arbete är att kunna förmedla. Därför använder man ett visuellt språk av symboler, specifikt för ämnet, som andra kan läsa och förstå. Hur symbolerna tolkas och används och hur de påverkar samhällsutvecklingen analyseras i en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

– Inom medicin får till exempel röda hexagoner symbolisera virala vektorer och inom humaniora symboliserar vit marmor antiken, säger Jonathan Westin vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Symbolerna skapar en egen verklighet
Med symbolernas hjälp skapas en uppfattning om det vi inte har daglig tillgång till, som till exempel händelser i det förgångna eller processer på molekylärnivå.

När nya vetenskapliga rön ska förmedlas, måste forskarna därför till lika stor del förhålla sig till etablerade representationer som till tidigare forskning. Man måste tala samma språk även om språket är uppbyggt av daterade symboler. Till exempel så avbildas ofta antika statyer vita trots att vi nu vet att de från början i de flesta fall var målade i starka färger.

– Den vita marmorstatyn talar ett språk laddat med mening från renässansen och framåt, då den rentvättad visades upp i privata samlingar som en symbol för kultur och rikedom. Tillsammans med den felaktiga uppfattningen att statyn alltid varit vit, reflekteras dessa senare värden tillbaka på vår bild av antiken. Om vi i nya visualiseringar berövar antiken dess vita statyer, berövar vi även tidsepoken de värden dessa fört med sig.

Olika tidsepoker har olika symboler
Jonathan Westins avhandling beskriver och förklarar de olika processer som omger skapandet av en vetenskaplig visuell representation. Han diskuterar om man kan skapa nya visualiseringar utan att ta hänsyn till de symboler som redan finns och beskriver samspelet mellan beställare, utförare, teknologi och målgrupp i en rad fall.

– Alla tidsepoker har sina färger och symboler. Medeltiden illustreras ofta med en dov färgskala dominerad av brunt och grönt. Skuggorna är längre och vädret sämre och byggnader är ofta medfarna, något som inte existerar i de flesta bilder av antiken. Naturligtvis formar det vår uppfattning av tider, statsskick och folk.

Visuella representationer har en viktig roll i samhället. De formar idéer, nödvändig för kommunikation och vidareutveckling.

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingens namn: Negotiating Culture, Assembling a Past: The visual, the non-visual and the voice of the silent actant.
Länk till avhandlingen
Handledare: Prof. Hans Bjur och prof. Barbro Santillo Frizell

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera